Nieuws

Nummer 133.2

Het tweede nummer van 2020 opent met een redactiestuk van Herman Paul. Welke inzichten verschaft de coronacrisis wetenschappers als het aankomt op aan welke zaken zij prioriteit verschaffen?

In het eerste artikel pogen Nicole L. Immler en Stef Scagliola middels entangled history van het nationale discours in de postkoloniale geschiedschrijving af te komen. De casus Rawagede (1947) staat hier centraal. Devin Vartija gaat vervolgens op zoek naar wat Verlichtingsdenkers nu eigenlijk met elkaar verbond, ondanks alle werkelijke verschillen die tussen denkers en stromingen bestonden. Hoe is ‘Verlichting’ nog een overkoepelende term voor een dergelijke verscheidenheid aan opvattingen?

Jacco Pekelder schetst een beeld van reacties van buurlanden op de opkomst van Duitsland en een nieuwe Europese statenconstellatie in de periode 1830-1871. In eveneens Duitse sferen tonen Lennard Pater en Trineke Palm hoe de notie van een christelijk Avondland de Europese politiek van Konrad Adenauer (1876-1967), bondskanselier van 1949 tot 1963, beïnvloed heeft.

Bert Theunissen en Inge Jansen brengen ons de geschiedenis van de Nederlandse melkveerassen. Het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging gaat archiefmateriaal over rechtszaken tegen Nederlandse nazi-collaborateurs digitaliseren. Ismee Tames stelt een aanpak voor ten behoeve van gedegen historisch onderzoek.

Lisa Koks stelt dat emotie een factor kan zijn bij het ontstaan van bevrijdingsbewegingen en andere sociale bewegingen, als aanvulling op de gebruikelijke materiële en rationele factoren. Zij onderbouwt haar stelling met een geschiedenis van de rol van het concept ‘nègre blanc’ bij het ontstaan van het Front de Libération de Québec. Tenslotte bespreekt Leon Janssens de rol van censuur in de erotisering van de publieke ruimte in het België in de jaren 1960-1970 aan de hand van filmposters. Dit nummer eindigt als gebruikelijk met boekbesprekingen.

Inhoudsopgave 133.2

Uit de redactie

Academische deugden in tijden van Corona
Herman Paul

Artikelen

Voorbij een nationale geschiedschrijving
De massaexecutie in Rawagede verteld als ‘vervlochten geschiedenis’
Nicole L. Immler en Stef Scagliola

Wat de Verlichting bijeenhield
Gelijkheid, maatschappij en godsdienst in achttiende-eeuwse encyclopedieën
Devin Vartija

Europa en de opkomst van Duitsland, 1830-1871
De Duitse kwestie in Europees perspectief
Jacco Pekelder

Konrad Adenauers blauwdruk voor een verenigd Europa
De redding van het christelijke Avondland (1949-1963)
Lennard Pater en Trineke Palm

Hoe de Nederlandse melkveerassen ontstonden en wat dat betekent voor hun behoud als levend erfgoed
Bert Theunissen en Inge Jansen

Digitale ontsluiting van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging
Mogelijkheden en onmogelijkheden
Ismee Tames

De mobilisatie van de nègres blancs d’Amérique
Een geschiedenis van symboliek en schaamte als legitimatie van revolutionair geweld in Québec (1963-1973)
Lisa Koks

Boekbesprekingen

Geschiedtheorie en -filosofie, tijdvakoverschrijdend

Marnix Beyen, De taal van de geschiedenis. Hoe historici lezen en schrijven
Babette Hellemans

Oudheid

Jona Lendering, Xerxes in Griekenland. De mythische oorlog tussen Oost en West
Josho Brouwers

Walter Pohl en Veronika Wieser (red.), Historiography and identity I: Ancient and Early Christian narratives of community
Renske Janssen

Saskia T. Roselaar, Italy’s Economic Revolution. Integration & Economy in Republican Italy
Eric M. Moormann

Middeleeuwen

Jan J.B. Kuipers, De Hanze. Kooplui, koningen, steden en staten;
Arnout van Cruyningen, De Hanze. De eerste Europese handelsmacht
Ad van der Zee

Carole Rawcliffe en Claire Weeda (red.), Policing the urban environment in premodern Europe
Heidi Deneweth

Loek Zoon (red.), Broek en Waterland. Regionale samenwerking en conflicten, 1282-1811
Milja van Tielhof

Nieuwe Tijd

Jos A.A.M. Biemans, Boeken voor de geleerde burgerij. De stadsbibliotheek van Amsterdam tot 1632
Arthur der Weduwen

Randolph C. Head, Making Archives in Early Modern Europe: Proof, Information, and Political Record-Keeping, 1400-1700
Jasper van der Steen

Carolina Lenarduzzi, Katholiek in de Republiek. De belevingswereld van een religieuze minderheid 1570-1750
Roman Roobroeck

Thomas Munck, Conflict and Enlightenment. Print and Political Culture in Europe, 1635-1795
Wyger R.E. Velema

Joke Spaans en Jetze Touber (red.), Enlightened Religion. From Confessional Churches to Polite Piety in the Dutch Republic
Erik de Boer

Nieuwste Tijd

Mineke Bosch, Strijd! De vrouwenkiesrechtbeweging in Nederland, 1882-1992
Antia Wiersma

Paul Consten, I.D. Fransen van de Putte [1822-1902]. Het leven van een selfmade politicus
Rowin Jansen

Simon Halink (red.), Northern myths, modern identities, the nationalisation of northern mythologies since 1800
Kim Middel

Duco Hellema, The Global 1970s. Radicalism, Reform, and Crisis
Bram Mellink

Michael F. Palo, Neutrality as a policy choice for small/weak democracies. Learning from the Belgian experience
Samuël Kruizinga

Angelie Sens, De kolonieman: Johannes van den Bosch (1780-1844), volksverheffer in naam van de Koning
Anne Petterson

Peter van Dam, Wereldverbeteraars. Een geschiedenis van Fair Trade
Anneleen Arnout

Martijn van Empel, Ivo Samkalden. Een rechtlijnig democraat
Dirk Wolthekker

Nummer 133.1

TVG2001_cover_DEF_Proof2Dit nummer opent met de aankondiging van het volledig Open Access-worden van Tijdschrift voor Geschiedenis door redactievoorzitter Jacco Pekelder. Hierna pleit Werner Thomas in Uit de redactie voor applied history.

In het eerste artikel zoeken Geerten Walling en Niels Ottenheim naar een verklaring voor het uitblijven van een Nederlandse revolutie in 1848. Sam Kuijken zet vervolgens aan de lezer uiteen hoe het Belgische Ruslandbeeld er halverwege de negentiende eeuw uitzag. Pasi Ihalainen schetst in het derde artikel het verhaal van Hilja Pärsinnens mislukte poging in 1913 via Nederland naar Londen te reizen; een verhaal over vrouwenrechten, vooroordelen en botsende politieke overtuigingen en strategieën.

Hoe neutraal zijn voetnoten? Larissa Schulte Nordholt en Dirk Alkemade reflecteren op voetnootpraktijken. Maarten van Ginderachter bespreekt vervolgens het schrijven van wereldgeschiedenis in en over Nederland en Vlaanderen. Kan de publieksgeschiedenis nationalismevrij zijn? Susan Hogervorst en Kees Ribbens geven een verslag van de vernieuwde tentoonstelling te Kamp Vught. Zoals gebruikelijk besluiten boekbesprekingen dit nummer.

Doorgaan met het lezen van “Nummer 133.1”

De grande dame van Nederlandstalige geschiedwetenschap flipt

Mededeling over Open Access

Het nieuws luidt kort en krachtig: Tijdschrift voor Geschiedenis is vanaf 1 mei 2020 ‘geflipt’. Alle artikelen in alle nummers worden vanaf dan in open access gepubliceerd. Ze zijn meteen voor iedereen toegankelijk. Amsterdam University Press heeft dat in goed overleg met de redactie besloten. TvG is deel van een ambitieuze, toekomstgerichte subscribe-to-open strategie: de uitgever en wij hopen dat lezers, bibliotheken en universiteiten ons werk voor de Nederlandstalige historische gemeenschap blijvend steunen. Doorgaan met het lezen van “De grande dame van Nederlandstalige geschiedwetenschap flipt”

Tijdschrift voor Geschiedenis gaat open access!

In samenwerking met uitgeverij Amsterdam University Press publiceert Tijdschrift voor Geschiedenis per 1 mei 2020 de hele inhoud van het tijdschrift open access. Dat betekent dat de artikelen, discussieartikelen, boekbesprekingen en andere bijdragen in TvG voortaan voor iedereen – binnen en buiten de universiteit, binnen en buiten Nederland en België –  toegankelijk en raadpleegbaar zijn. Doorgaan met het lezen van “Tijdschrift voor Geschiedenis gaat open access!”

Nummer 132.4

TVG1904_cover_DEF_Proof1In het redactiestuk pleit Liesbeth van der Grift ervoor dat historici zich buigen over actuele thema’s als klimaatverandering en haar maatschappelijke gevolgen. Het eerste artikel van het drietal Martijn Icks, Dennis Jussen en Erika Manders gaat in op de militaire representatie van de kindkeizers Gratianus en Honorius in de Late Oudheid. Isabel Casteels schrijft over ontwikkeling van religieuze praktijken van Haarlemse schippers op de Schonenvaart.

Wessel de Cock belicht een facet van de strijd tegen apartheid in Zuid-Afrika in een wat jonger verleden. Ellen Neslo biedt ons een inkijkje in sociale mobiliteit in 19e-eeuws Suriname. Tenslotte verwoordt Dienke Hondius uitdagingen voor geschiedschrijving, onderwijs en erfgoedstudies als het aankomt op de themata oorlog en slavernij.

Doorgaan met het lezen van “Nummer 132.4”