Home

Het nieuwste nummer 

Het nieuwste nummer van Tijdschrift voor Geschiedenis is uit!

Met bijdragen over commercie en intermediairs op het platteland rond Nieuw Amsterdam, de gelaagdheid van 17de-eeuwse kaarten, lokale geschiedschrijving over de patriots-Bataafse tijd, de Nationale Jeugdstorm, en nieuwe literatuur over keizer Wilhelm II in Nederland.

Klik hier voor de inhoudsopgave.