Home

Het nieuwste nummer

Het eerste nummer van jaargang 2018 is het themanummer Tekens aan de wand. Graffiti en andere schrijfsels door de eeuwen heen.

Zowel het aanbrengen van graffiti als de waardering ervan zijn sterk aan verandering onderhevig. In het nieuwste themanummer bekijken we inscripties in steden uit de oudheid tot kleurrijke murals uit het heden. Daarbij gaan we de hele wereld over: van het antieke Dura Europos in Syrië tot vroegmodern Florence, van achttiende-eeuws Brussel tot modern Caïro.

Klik hier voor de inhoudsopgave.