Home

Nieuwste nummer

Het tweede nummer van 2020 opent met een redactiestuk van Herman Paul. Welke inzichten verschaft de coronacrisis wetenschappers als het aankomt op aan welke zaken zij prioriteit verschaffen?

In het eerste artikel pogen Nicole L. Immler en Stef Scagliola middels entangled history van het nationale discours in de postkoloniale geschiedschrijving af te komen. De casus Rawagede (1947) staat hier centraal. Devin Vartija gaat vervolgens op zoek naar wat Verlichtingsdenkers nu eigenlijk met elkaar verbond, ondanks alle werkelijke verschillen die tussen denkers en stromingen bestonden. Hoe is ‘Verlichting’ nog een overkoepelende term voor een dergelijke verscheidenheid aan opvattingen?

Lees verder…


Nieuws


1 mei 2020

Tijdschrift voor Geschiedenis gaat open access!

In samenwerking met uitgeverij Amsterdam University Press publiceert Tijdschrift voor Geschiedenis per 1 mei 2020 de hele inhoud van het tijdschrift open access. Dat betekent dat de artikelen, discussieartikelen, boekbesprekingen en andere bijdragen in TvG voortaan voor iedereen – binnen en buiten de universiteit, binnen en buiten Nederland en België – voor iedereen toegankelijk en raadpleegbaar zijn. Lees verder…


1 mei 2020

De grande dame van Nederlandstalige geschiedwetenschap flipt

Het nieuws luidt kort en krachtig: Tijdschrift voor Geschiedenis is vanaf 1 mei 2020 ‘geflipt’. Alle artikelen in alle nummers worden vanaf dan in open access gepubliceerd. Ze zijn meteen voor iedereen toegankelijk. Amsterdam University Press heeft dat in goed overleg met de redactie besloten. TvG is deel van een ambitieuze, toekomstgerichte subscribe-to-open strategie: de uitgever en wij hopen dat lezers, bibliotheken en universiteiten ons werk voor de Nederlandstalige historische gemeenschap blijvend steunen. Lees verder…