De grande dame van Nederlandstalige geschiedwetenschap flipt

Mededeling over Open Access

Het nieuws luidt kort en krachtig: Tijdschrift voor Geschiedenis is vanaf 1 mei 2020 ‘geflipt’. Alle artikelen in alle nummers worden vanaf dan in open access gepubliceerd. Ze zijn meteen voor iedereen toegankelijk. Amsterdam University Press heeft dat in goed overleg met de redactie besloten. TvG is deel van een ambitieuze, toekomstgerichte subscribe-to-open strategie: de uitgever en wij hopen dat lezers, bibliotheken en universiteiten ons werk voor de Nederlandstalige historische gemeenschap blijvend steunen.

Tijdschrift voor Geschiedenis is in 133 jaargangen uitgegroeid tot de grande dame van de Nederlandstalige geschiedwetenschap: een uniek kwartaalblad waarin historici in Nederland en Vlaanderen hun kennis en inzicht over de geschiedenis in de breedst voorstelbare zin delen met lezers van binnen en buiten de universitaire wereld. Sinds enkele jaren zijn alle jaargangen tussen 1886 en 2008 gedigitaliseerd en gratis online beschikbaar gesteld via http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/tvg. Elke wetenschap heeft, om te kunnen blijven bloeien, dergelijke platforms nodig. Voor een cultuurvak als geschiedenis geldt bovendien dat de ontmoeting met de lezers cruciaal is: die houdt de beoefenaars scherp en maakt het mogelijk eventuele maatschappelijk nuttige inzichten te verspreiden. Er is immers een link tussen verleden, heden en toekomst. Juist ook daarom is TvG Nederlandstalig.

In de laatste tijd pakten zich boven ons soort tijdschriften echter donkere wolken
samen, onder meer door de idee Open Access.* Met AUP heeft de redactie van TvG
er de afgelopen jaren aan bijgedragen datwetenschapsfinanciers, universiteiten, bibliotheken en anderen beseffen dat Open Access in de geestes- en sociale wetenschappen alleen een succes kan worden als plaats wordt gecreëerd voor bestaande
tijdschriften en uitgeverijen. Langzaam lijkt dat besef ook werkelijk door te breken.

Dat wij nu al op Open Access overgaan heeft met moed en visie te maken, niet van ons, maar van onze uitgeverij. Door TvG en een rij andere tijdschriften tegelijk te ‘flippen’ verwacht de uitgever een toekomstbestendige financiering van open access-publicaties in de geestes- en sociale wetenschappen dichterbij te brengen.

De redactie van Tijdschrift voor Geschiedenis verwelkomt deze zet zeer. Ook wij schatten de dynamiek die erdoor ontstaat hoog. We kunnen alle auteurs in spe geruststellen dat ze aan de verplichtingen van financiers voldoen. En het is veel gemakkelijker om tijdschrift en artikelen aan de man en vrouw brengen.

We realiseren ons echter terdege dat de crux van het plan de blijvende loyaliteit van onze lezers en van de universitaire en bibliothecaire wereld is. Ik besluit dan ook met de oproep om ons blad en de Nederlandstalige historische gemeenschap blijvend te steunen.

Jacco Pekelder
Redactievoorzitter Tijdschrift voor Geschiedenis

Meer informatie vindt u hier.

 

* Anne Petterson, ‘Uit de redactie’, Tijdschrift voor Geschiedenis, 132 (2019) 3, 343-344.