Archief

Tijdschrift voor Geschiedenis is opgericht in 1886. In de jaargangen zeven en acht verscheen het tijdschrift onder de naam Geschiedenis en aardrijkskunde. Vervolgens werd weer een naamsverandering doorgevoerd: het periodiek ging Tijdschrift voor Geschiedenis, land- en volkenkunde heten. Vanaf 1920 verdween het toevoegsel ‘land- en volkenkunde’ en kreeg het blad zijn eerste naam terug.


Open access

Tijdschrift voor Geschiedenis wordt gepubliceerd in open access. Alle artikelen zijn voor iedereen kosteloos en zonder abonnement toegankelijk via Ingentaconnect.

1886-2008

De jaargangen 1886-2008 zijn raadpleegbaar via de website van het Huygens ING.