Archief

Tijdschrift voor Geschiedenis is opgericht in 1886. In de jaargangen zeven en acht verscheen het tijdschrift onder de naam Geschiedenis en aardrijkskunde. Vervolgens werd weer een naamsverandering doorgevoerd: het periodiek ging Tijdschrift voor Geschiedenis, land- en volkenkunde heten. Vanaf 1920 verdween het toevoegsel ‘land- en volkenkunde’ en kreeg het blad zijn eerste naam terug.

2018

cover134.4.jpeg 2018-3 


2009-heden

De meest recente nummers van Tijdschrift voor Geschiedenis zijn raadpleegbaar via Ingentaconnect, mits u een abonnement heeft. Na een periode van 3 jaar na publicatie zijn artikelen kosteloos en zonder abonnement toegankelijk.

Open access

Tijdschrift voor Geschiedenis wordt gepubliceerd in delayed open access. Alle artikelen zijn voor iedereen kosteloos en zonder abonnement toegankelijk na een periode van 3 jaar na publicatie, eveneens via Ingentaconnect.

1886-2008

De jaargangen 1886-2008 zijn raadpleegbaar via de website van het Huygens ING.