Nieuwste nummer

Inhoudsopgave nummer 131.3

Themanummer: Nederlands wereldrijk. Nieuwe inzichten in oude onderwerpen
Gastredactie: Cátia Antunes

From Binary Narratives to Diversified Tales
Changing the Paradigm in the Study of Dutch Colonial Participation
Cátia Antunes

Taking the companies to court
Wage litigation against the Dutch East and West India Companies in the High Court
Kate Ekama

Kondschappen
Lobbyen in de zeventiende-eeuwse Republiek via petities, publieke opinie en persoonlijke relaties
Joris van den Tol

Agentschap Overzee
Het principal-agent probleem in de Nederlandse handelscompagnieën in de zeventiende eeuw
Erik Odegard

De ontbrekende schakels tussen compagnie en consumptie
Wie waren de grote opkopers bij de veilingen van de VOC in Zeeland in de achttiende eeuw?
Karwan Fatah-Black en Mike de Windt

The Resources of Others
Dutch Exploitation of European Expansion and Empires, 1570-1800
Cátia Antunes, Susana Münch Miranda and João Paulo Salvado

Boekbesprekingen

Advertenties