Nieuwste nummer

TVG1904_cover_DEF_Proof1

De inhoudsopgave van 132.4:

Uit de redactie

Boeren, burgers en buitenlui
Liesbeth van der Grift

Artikelen

Generaals in de groei
De militaire representatie van de kindkeizers Gratianus en Honorius op munten en
in lofdichten
Martijn Icks, Dennis Jussen en Erika Manders

Haringhandel en heiligenverering
Het toenemend belang van religieuze praktijken binnen het Haarlems Schonenvaardersgilde in de zestiende eeuw
Isabel Casteels

‘Wij waren nette mensen, wij gooiden geen stenen’
De discussie over de solidariteit met gewelddadig verzet tegen apartheid in de eerste
Nederlandse anti-apartheidsbeweging: het Comité Zuid-Afrika (1960-1971)
Wessel de Cock

Sociale stijging in het negentiende-eeuwse Paramaribo
De bijzondere bibliotheek van Johanna Christina Jonas (1799-1849)
Ellen Neslo

Besprekingsartikel

Nieuwe aandacht voor oorlog en slavernij
Uitdagingen voor erfgoedstudies, geschiedschrijving en onderwijs
Dienke Hondius

Boekbesprekingen