Recensierichtlijnen

In Tijdschrift voor Geschiedenis verschijnen recensies van publicaties over alle tijdvakken en alle geografische gebieden, evenals geschiedfilosofische publicaties. De recensierubriek in Tijdschrift voor Geschiedenis heeft tot doel een overzicht te geven van de recente ontwikkelingen binnen de Nederlandse en Vlaamse academische geschiedeniswereld. Dat maakt dat de gerecenseerde publicaties bij voorkeur van Nederlandstalige auteurs zijn (maar niet per se in het Nederlands hoeven te zijn uitgegeven) en van academische statuur zijn. Ook moet een te recenseren publicatie een waardevolle toevoeging zijn aan de bestaande historiografie over het desbetreffende thema.

Auteursrichtlijnen recensies


Een boek recenseren?

Wilt u een voorstel voor een te recenseren boek indienen? Mail dan naar tvg2@hum.leidenuniv.nl.

Boeken ter recensie kunt u sturen naar:

Marieke Dwarswaard
Tijdschrift voor Geschiedenis
Universiteit Leiden, Instituut voor Geschiedenis
Doelensteeg 16
2311 VL Leiden
Nederland