Recensies 2018

Geschiedtheorie en -filosofie, tijdvakoverschrijdend
Oudheid
Middeleeuwen
Nieuwe Tijd
Nieuwste Tijd

Geschiedtheorie en -filosofie, tijdvakoverschrijdend

David Armitage, Civil wars. A history in ideas
Wyger R.E. Velema ♦ 131.4

Ronald Kroeze, André Vitória en Guy Geltner (ed.), Anticorruption in history.
From antiquity to the modern era
Toon Kerkhoff ♦ 131.4

David J. Wertheim ed., The Jew as legitimation. Jewish-gentile relations beyond
anti-semitism and philosemitism
Chris Quispel ♦ 131.4

Chiel van den Akker en Susan Legêne, Museums in a digital culture. How art and heritage become meaningful
Charles Jeurgens ♦ 131.2

Wannes Dupont, Elwin Hofman, Jonas Roelens ed., Verzwegen verlangen. Een geschiedenis van homoseksualiteit in België
Gert Hekma ♦ 131.2

Jo Tollebeek, Een slapeloos doordenken van alle dingen. Over geschiedenis en historische cultuur
Larissa Schulte Nordholt ♦ 131.2

Jaume Aurell ed., Rethinking historical genres in the twenty-first century
Chiel van den Akker ♦ 131.1

René ten Bos, Dwalen in het antropoceen
Leonoor Zuiderveen Borgesius ♦ 131.1

Richard Bourke & Quentin Skinner ed., Popular sovereignty in historical perspective
Wyger R.E. Velema ♦ 131.1

Oudheid

Saskia Stevens, City boundaries and urban development in Roman Italy
Rinse Willet ♦ 131.4

Miguel John Versluys, Visual style and constructing identity in the Hellenistic
world. Nemrud Dağ and Commagene under Antiochos I
Patricia Kret ♦ 131.4

Jeremy Hartnett, The Roman street. Urban life and society in Pompeii, Herculaneum, and Rome
Dennis van Leeuwen ♦ 131.2

Rolf Strootman en Miguel John Versluys ed., Persianism in Antiquity
Uzume Zoë Wijnsma ♦ 131.2

Miko Flohr en Andrew Wilson ed., The economy of Pompeii
Nathalie de Haan ♦ 131.1

Arjan Zuiderhoek, The ancient city
Emily Hemelrijk ♦ 131.1

Middeleeuwen

Bert De Munck, Guilds, labour and the urban body politic: Fabricating community
in the Southern Netherlands, 1300-1800
Claire Weeda ♦ 131.4

Eline Van Onacker, Village elites and social structures in the late medieval
Campine region
Remi van Schaïk ♦ 131.4

Martine Veldhuizen, Sins of the Tongue in the Medieval West. Sinful, Unethical and Criminal Words in Middle Dutch (1300-1550)
Margit Rem ♦ 131.4

Arnold Esch, Rom. Vom Mittelalter zur Renaissance 1378-1484
Anne Huijbers ♦ 131.2

Leen Alberts, Brouwen aan de Eem. Amersfoort, een Stichtse bierstad in de late middeleeuwen
Boris Horemans ♦ 131.2

Valerie Allen en Ruth Evans ed., Roadworks. Medieval Britain, Medieval roads
Guy Geltner ♦ 131.2

Joanna Bellis, The Hundred Years War in literature,1337-1600
Frank Brandsma ♦ 131.1

Brouria Bitton-Ashkelony & Derek Krueger, Prayer and worship in Eastern Christianities, 5th to 11th centuries
Lucas van Rompay ♦ 131.1

Véronique Lambert en Peter Stabel ed., Gouden tijden. Rijkdom en status in de middeleeuwen
Nathan van Kleij ♦ 131.1

Daniel Lord Smail, Legal plunder. Households and debt collection in Late Medieval Europe
Heidi Deneweth ♦ 131.1

Nieuwe Tijd

Hans Bots, De republiek der letteren
Koen Scholten ♦ 131.4

Wantje Fritschy, Public finance of the Dutch Republic in comparative perspective.
The viability of an early modern federal state (1570s-1795)
Michael Limberger ♦ 131.4

Carine Goossens en Johan Verberckmoes, Broze levens, krachtige vrouwen.
Zussen, moeders en tantes Goubau in de achttiende eeuw
Johanna Ferket ♦ 131.4

Donald Haks, Journalistiek in crisistijd. De (Nieuwe) Nederlandsche
Jaarboeken 1747-1822
Joop W. Koopmans ♦ 131.4

Fernando Martínez Luna, Een ondraaglijk juk. Nederlandse beeldvorming
van Spanje en de Spanjaarden ten tijde van de Opstand 1566-1609
Raymond Fagel ♦ 131.4

Judith Pollmann, Memory in early modern Europe, 1500-1800
Marianne Klerk ♦ 131.4

Satu Lidman, Meri Heinonen, Tom Linkinen en Marjo Kaartinen ed., Framing premodern desires. Sexual ideas, attitudes, and practices in Europe
Marlisa den Hartog ♦ 131.2

Joel Mokyr, A culture of growth. The origins of the modern economy
Robin Philips ♦ 131.2

David Onnekink, Reinterpreting the Dutch Forty Years War, 1672-1713
Alberto Feenstra ♦ 131.2

Peter Borsay en Jan Hein Furnée ed., Leisure cultures in urban Europe, c. 1700-1870. A transnational perspective
Wouter Ryckbosch ♦ 131.2

Michiel van Groesen, Amsterdam’s Atlantic. Print culture and the making of Dutch Brazil
Jirsi Reinders ♦ 131.1

Lotte Jensen, Vieren van vrede. Het ontstaan van de Nederlandse identiteit, 1648-1815
Carolien Boender ♦ 131.1

Wojciech Kriegseisen, Between state and church. Confessional relations from Reformation to Enightenment: Poland – Lithuania – Germany – Netherlands
Vilius Rudra Dundzila ♦ 131.1

Luc Panhuysen, Oranje tegen de Zonnekoning. De strijd van Willem III en Lodewijk XIV om Europa
Guido de Bruin ♦ 131.1

Nieuwste Tijd

Remieg Aerts, Thorbecke wil het. Biografie van een staatsman
Jeroen Koch ♦ 131.4

Raf de Bont & Jens Lachmund, Spatializing the history of ecology.
Sites, journeys, mappings
Thomas van den Brink ♦ 131.4

Ruud van Dijk, Samuël Kruizinga, Vincent Kuitenbrouwer en Rimko van der
Maar (ed.), Shaping the international relations of the Netherlands, 1815-2000.
A small country on the global scene
Kim van der Wijngaart ♦ 131.4

Remco Ensel & Evelien Gans, The Holocaust, Israel and ‘the Jew’.
Histories of antisemitism in postwar Dutch society
Bart Wallet ♦ 131.4

Liesbeth van de Grift, Amalia Ribi Forclaz (ed.), Governing the rural in
interwar Europe
Vincent Lagendijk ♦ 131.4

Ben de Pater, Tom Sintobin en Hans Vandevoorde (ed.), ‘Allen zijn welkom’.
Ontmoetingsplaatsen in de Lage Landen rond 1900
Anne Petterson ♦ 131.4

Luuk van Middelaar, De nieuwe politiek van Europa
Henk te Velde ♦ 131.4

Bart Tritsmans, ‘Bomen zijn waardevolle bijkomstigheden’. Stedelijk groen in Antwerpen, 1859-1973
Merel Klein ♦ 131.2

Bart Verheijen, Nederland onder Napoleon. Partijstrijd en natievorming 1801-1813
Mart Rutjes ♦ 131.2

Jaap Verheul, De Atlantische pelgrim. John Lothrop Motley en de Amerikaanse ontdekking van Nederland
Albert van der Zeijden ♦ 131.2

Alison E. Martin, Lut Missinne en Beatrix van Dam ed., Travel writing in Dutch and German, 1790-1930. Modernity, regionality, mobility
Gerrit Verhoeven ♦ 131.2

Niels Matheve, Tentakels van de macht. Elite en elitenetwerken in en rond de Belgische tussenoorlogse regeringen 1918-1940
Karen Lauwers ♦ 131.2

Lila Caimari, While the city sleeps. A history of pistoleros, policemen, and the crime beat in Buenos Aires before Péron
Håvar Solheim ♦ 131.2

Carla van Baalen & Alexander van Kessel ed., Kabinetsformaties 1977-2012
Simon Otjes ♦ 131.1

Frans Becker en Gerrit Voerman ed., Zeventig jaar Partij van de Arbeid
Alexander van Kessel ♦ 131.1

Willem van den Berg, Het korte, bewogen leven van Willem Gabriel Vervloet, Haags uitgever. Een drieluik
Ivo Nieuwenhuis ♦ 131.1

Constant Hijzen, Vijandbeelden. De veiligheidsdiensten en de democratie, 1912-1992
Eleni Braat ♦ 131.1

Herman de Liagre Böhl, Miskotte. Theoloog in de branding, 1894-1976
Tom-Eric Krijger ♦ 131.1

Chris Miller, The struggle to save the Soviet economy. Mikhail Gorbachev and the collapse of the USSR
Jos van der Linden ♦ 131.1

Paul Moeyes, De zwaardjaren. De verbeelding van het westelijk front 1914-1918
Wouter Linmans ♦ 131.1

Leen Van Molle ed., Charity and social welfare. The dynamics of religious reform in Northern Europe, 1780-1920
Thomas D’haeninck ♦ 131.2

Marko Otten, Provo. De ludieke opstand tegen bom en regentendom
Sjaak van der Velden ♦ 131.2

Kiran Klaus Patel, The New Deal: A global history
Tim Jelfs ♦ 131.2

Anne Petterson, Eigenwijs vaderland. Populair nationalisme in negentiende-eeuws Amsterdam
Harm Kaal ♦ 131.2

Stefan Poser, Glücksmaschinen und Maschinenglück. Grundlagen einer Technik- und Kulturgeschichte des technisierten Spiels
Dick van Lente ♦ 131.2

Carla du Pree, Johan Huizinga en de bezeten wereld
Nico Lettinck ♦ 131.1

Kristof Smeyers & Erik Buyst, Het gestolde land. Een economische geschiedenis van België
Hein A.M. Klemann ♦ 131.1

Anton Stolwijk, Atjeh. Het verhaal van de bloedigste strijd uit de Nederlandse geschiedenis
Sanne Ravensbergen ♦ 131.1

Nancy Weiss Malkiel, “Keep the damned women out”. The struggle for coeducation
Monica Soeting ♦ 131.1

Erik-Jan Zürcher ed., Jihad and Islam in World War I. Studies on the Ottoman jihad on the centenary of Snouck Hurgronje’s “Holy war made in Germany”
Thijl Sunier ♦ 131.1