Recensies 2018

Geschiedtheorie en -filosofie, tijdvakoverschrijdend
Oudheid
Middeleeuwen
Nieuwe Tijd
Nieuwste Tijd

Musea & Tentoonstellingen

Boijmans in de oorlog. Kunst in de verwoeste stad (13 oktober 2018-27 januari 2019), Museum Boijmans Van Beuningen; Ariëtte Dekker, Omstreden verleden. Museum Boijmans Van Beuningen en de Tweede Wereldoorlog 
Martijn Eickhoff ♦ 131.4

Wessel Krul, Hannema museumdirecteur, over kunst en illusie
Hinke Piersma ♦ 131.4

Geschiedtheorie en -filosofie, tijdvakoverschrijdend

Kayleigh Goudsmit, Gezocht: historicus 
Mats Dijktrent, Onessa Novak en Sandrine Telosen ♦ 131.4

Chiel van den Akker en Susan Legêne, Museums in a digital culture. How art and heritage become meaningful
Charles Jeurgens ♦ 131.2

Wannes Dupont, Elwin Hofman, Jonas Roelens ed., Verzwegen verlangen. Een geschiedenis van homoseksualiteit in België
Gert Hekma ♦ 131.2

Jo Tollebeek, Een slapeloos doordenken van alle dingen. Over geschiedenis en historische cultuur
Larissa Schulte Nordholt ♦ 131.2

Jaume Aurell ed., Rethinking historical genres in the twenty-first century
Chiel van den Akker ♦ 131.1

René ten Bos, Dwalen in het antropoceen
Leonoor Zuiderveen Borgesius ♦ 131.1

Richard Bourke & Quentin Skinner ed., Popular sovereignty in historical perspective
Wyger R.E. Velema ♦ 131.1

Oudheid

T.C.A. de Haas & G.W. Tol (ed.), The Economic Integration of Roman Italy – Rural Communities in a Globalizing World
Saskia T. Roselaar ♦ 131.4

Lidewijde de Jong, The Archaeology of Death in Roman Syria. Burial, Commemoration and Empire
Tamara Dijkstra♦ 131.4

Jeremy Hartnett, The Roman street. Urban life and society in Pompeii, Herculaneum, and Rome
Dennis van Leeuwen ♦ 131.2

Rolf Strootman en Miguel John Versluys ed., Persianism in Antiquity
Uzume Zoë Wijnsma ♦ 131.2

Miko Flohr en Andrew Wilson ed., The economy of Pompeii
Nathalie de Haan ♦ 131.1

Arjan Zuiderhoek, The ancient city
Emily Hemelrijk ♦ 131.1

Middeleeuwen

Naama Cohen-Hanegbi en Piroska Nagy (ed.), Pleasure in the Middle Ages
Koen Goudriaan♦ 131.4

Maïka De Keyzer, Inclusive Commons and the Sustainability of Peason Communities in the Medieval Low Countries
Peter Hoppenbrouwers ♦ 131.4

Martine Veldhuizen, Sins of the Tongue in the Medieval West. Sinful, Unethical and Criminal Words in Middle Dutch (1300-1550)
Margit Rem ♦ 131.4

Arnold Esch, Rom. Vom Mittelalter zur Renaissance 1378-1484
Anne Huijbers ♦ 131.2

Leen Alberts, Brouwen aan de Eem. Amersfoort, een Stichtse bierstad in de late middeleeuwen
Boris Horemans ♦ 131.2

Valerie Allen en Ruth Evans ed., Roadworks. Medieval Britain, Medieval roads
Guy Geltner ♦ 131.2

Joanna Bellis, The Hundred Years War in literature,1337-1600
Frank Brandsma ♦ 131.1

Brouria Bitton-Ashkelony & Derek Krueger, Prayer and worship in Eastern Christianities, 5th to 11th centuries
Lucas van Rompay ♦ 131.1

Véronique Lambert en Peter Stabel ed., Gouden tijden. Rijkdom en status in de middeleeuwen
Nathan van Kleij ♦ 131.1

Daniel Lord Smail, Legal plunder. Households and debt collection in Late Medieval Europe
Heidi Deneweth ♦ 131.1

Nieuwe Tijd

Maaike van Berkel en Jeroen Duindam (ed.), Prince, Pen and Sword. Eurasian Perspectives
Steven Thiry ♦ 131.4

William D. Godsey, The Sinews of Habsburg Power. Lower Austria in a Fiscal-Military State, 1650-1820
Oene de Haan ♦ 131.4

Ronald de Graaf, De prins. Willem van Oranje, 1533-1584; P.J. Schipperus, Philips Willem. De verloren zoon van Willem van Oranje
Jasper van der Steen ♦ 131.4

Rick Honings, Gijsbert Rutten en Ton van Kalmthout (ed.), Language, Literature and the Construction of a Dutch National Identity
Dirk Alkemade ♦ 131.4

Julian Swann, Exile, Imprisonment or Death. The Politics of Disgrace in Bourbon France, 1610-1789
Jeroen Duindam ♦ 131.4

Daan van Heesch, Robrecht Jansen en Jan van der Stock (ed.), Netherlandish Art and Luxury Goods in Renaissance Spain
Marieke van Wamel ♦ 131.4

Satu Lidman, Meri Heinonen, Tom Linkinen en Marjo Kaartinen ed., Framing premodern desires. Sexual ideas, attitudes, and practices in Europe
Marlisa den Hartog ♦ 131.2

Joel Mokyr, A culture of growth. The origins of the modern economy
Robin Philips ♦ 131.2

David Onnekink, Reinterpreting the Dutch Forty Years War, 1672-1713
Alberto Feenstra ♦ 131.2

Peter Borsay en Jan Hein Furnée ed., Leisure cultures in urban Europe, c. 1700-1870. A transnational perspective
Wouter Ryckbosch ♦ 131.2

Michiel van Groesen, Amsterdam’s Atlantic. Print culture and the making of Dutch Brazil
Jirsi Reinders ♦ 131.1

Lotte Jensen, Vieren van vrede. Het ontstaan van de Nederlandse identiteit, 1648-1815
Carolien Boender ♦ 131.1

Wojciech Kriegseisen, Between state and church. Confessional relations from Reformation to Enightenment: Poland – Lithuania – Germany – Netherlands
Vilius Rudra Dundzila ♦ 131.1

Luc Panhuysen, Oranje tegen de Zonnekoning. De strijd van Willem III en Lodewijk XIV om Europa
Guido de Bruin ♦ 131.1

Nieuwste Tijd

Anet Bleich, De stille diplomaat – Max van der Stoel 1924-2011; Albertine Bloemendal, Reframing the Diplomat: Ernst van der Beugel and the Cold War Atlantic Community
Jorrit Steehouder ♦ 131.4

P.A. Geljon, Een Nederlandse Overzeebank: De Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika, 1888-1969
Philip T. Fliers ♦ 131.4

Bart Lankester, Kom vrouwen, aangepakt! De revolutie van socialiste Trien de Haan 
Bart van der Steen♦ 131.4

Reine Meylaerts, Lieven D’Hulst en Tom Verschaffel (ed.), Cultural Mediation in Europe, 1800-1950
Floris Meens ♦ 131.4

Anne-Marie Mreijen, De Rode Jonker. De eeuw van Marinus van der Goes van Naters 1900-2005
Diederick Slijkerman ♦ 131.4

Liesbeth Rosen Jacobson, ‘The Eurasion Question’: The Colonial Position and Postcolonial Options of Colonial Mixed Ancestry Groups from Britisch India, Dutch East Indies and French Indochina Compared
Joost Coté ♦ 131.4

Hans Vollaard, Gerrit Voerman (ed.), Mannen van Gods woord. De Staatkundig Gereformeerde Partij 1918-2018
Christoph van den Belt ♦ 131.4

Bart Tritsmans, ‘Bomen zijn waardevolle bijkomstigheden’. Stedelijk groen in Antwerpen, 1859-1973
Merel Klein ♦ 131.2

Bart Verheijen, Nederland onder Napoleon. Partijstrijd en natievorming 1801-1813
Mart Rutjes ♦ 131.2

Jaap Verheul, De Atlantische pelgrim. John Lothrop Motley en de Amerikaanse ontdekking van Nederland
Albert van der Zeijden ♦ 131.2

Alison E. Martin, Lut Missinne en Beatrix van Dam ed., Travel writing in Dutch and German, 1790-1930. Modernity, regionality, mobility
Gerrit Verhoeven ♦ 131.2

Niels Matheve, Tentakels van de macht. Elite en elitenetwerken in en rond de Belgische tussenoorlogse regeringen 1918-1940
Karen Lauwers ♦ 131.2

Lila Caimari, While the city sleeps. A history of pistoleros, policemen, and the crime beat in Buenos Aires before Péron
Håvar Solheim ♦ 131.2

Carla van Baalen & Alexander van Kessel ed., Kabinetsformaties 1977-2012
Simon Otjes ♦ 131.1

Frans Becker en Gerrit Voerman ed., Zeventig jaar Partij van de Arbeid
Alexander van Kessel ♦ 131.1

Willem van den Berg, Het korte, bewogen leven van Willem Gabriel Vervloet, Haags uitgever. Een drieluik
Ivo Nieuwenhuis ♦ 131.1

Constant Hijzen, Vijandbeelden. De veiligheidsdiensten en de democratie, 1912-1992
Eleni Braat ♦ 131.1

Herman de Liagre Böhl, Miskotte. Theoloog in de branding, 1894-1976
Tom-Eric Krijger ♦ 131.1

Chris Miller, The struggle to save the Soviet economy. Mikhail Gorbachev and the collapse of the USSR
Jos van der Linden ♦ 131.1

Paul Moeyes, De zwaardjaren. De verbeelding van het westelijk front 1914-1918
Wouter Linmans ♦ 131.1

Leen Van Molle ed., Charity and social welfare. The dynamics of religious reform in Northern Europe, 1780-1920
Thomas D’haeninck ♦ 131.2

Marko Otten, Provo. De ludieke opstand tegen bom en regentendom
Sjaak van der Velden ♦ 131.2

Kiran Klaus Patel, The New Deal: A global history
Tim Jelfs ♦ 131.2

Anne Petterson, Eigenwijs vaderland. Populair nationalisme in negentiende-eeuws Amsterdam
Harm Kaal ♦ 131.2

Stefan Poser, Glücksmaschinen und Maschinenglück. Grundlagen einer Technik- und Kulturgeschichte des technisierten Spiels
Dick van Lente ♦ 131.2

Carla du Pree, Johan Huizinga en de bezeten wereld
Nico Lettinck ♦ 131.1

Kristof Smeyers & Erik Buyst, Het gestolde land. Een economische geschiedenis van België
Hein A.M. Klemann ♦ 131.1

Anton Stolwijk, Atjeh. Het verhaal van de bloedigste strijd uit de Nederlandse geschiedenis
Sanne Ravensbergen ♦ 131.1

Nancy Weiss Malkiel, “Keep the damned women out”. The struggle for coeducation
Monica Soeting ♦ 131.1

Erik-Jan Zürcher ed., Jihad and Islam in World War I. Studies on the Ottoman jihad on the centenary of Snouck Hurgronje’s “Holy war made in Germany”
Thijl Sunier ♦ 131.1