Recensies 2017

Geschiedtheorie en -filosofie, tijdvakoverschrijdend
Oudheid
Middeleeuwen
Nieuwe Tijd
Nieuwste Tijd

Geschiedtheorie en -filosofie, tijdvakoverschrijdend

Catia Antunes en Jos Gommans ed., Exploring the Dutch empire. Agents, networks and institutions, 1600-2000
Joost Schokkenbroek ♦ 130.3

Andreas D. Boldt, The life and work of the German historian Leopold von Ranke (1795-1886). An assessment of his achievement; Shih-Chieh Su, Modern nationalism and the making of a professional historian. The life and work of Leopold von Ranke; Dominik Juhnke, Leopold von Ranke. Biografie eines Geschichtsbesessenen
Herman Paul ♦ 130.2

Sebastian Conrad, What is global history?
Jos Gommans ♦ 130.1

Erik De Bom en Toon Van Houdt ed., Andersland. In de voetsporen van Thomas More
Petty Bange ♦ 130.4

Anton Froeyman, History, ethics and the recognition of the other. A Levinasian view on the writing of history
Adriaan van Veldhuizen ♦ 130.4

Jacco Pekelder, Remco Raben en Mathieu Segers ed., De wereld volgens Nederland. Nederlandse buitenlandse politiek in historisch perspectief
Ruud van Dijk ♦ 130.2

Peter Rietbergen, Clio’s stiefzusters. Verledenverbeeldingen voorbij de geschiedwetenschap
Hendrik Henrichs ♦ 130.2

Gerrit Verhoeven, De derde stad van Holland. Geschiedenis van Delft tot 1795; Ingrid van der Vlis, Vooruit met veel verleden. Geschiedenis van Delft vanaf 1795
Kees Zandvliet ♦ 130.1

Thomas Wozniak, Jürgen Nemitz en Uwe Rohwedder ed., Wikipedia und Geschichtswissenschaft
Pim Huijnen ♦ 130.3

Oudheid
 
Diederik Burgersdijk, De macht van de traditie. Het keizerschap van Augustus en Constantijn
Martijn Icks ♦ 130.4

Josiah Ober, The rise and fall of Classical Greece
Frits Naerebout ♦ 130.2

Sofie Remijsen, The end of Greek athletics in late Antiquity
Wolfgang Decker ♦ 130.2

Peter T. Struck, Divination and human nature. A cognitive history of intuition in Classical Antiquity
Eline Pollaert ♦ 130.3

Laurens E. Tacoma, Moving Romans. Migration to Rome in the Principate
Kristof Vermote ♦ 130.4

Kate Wilkinson, Women and modesty in late Antiquity
Emily Hemelrijk ♦ 130.1

Andrew Wilson en Miko Flohr ed., Urban craftsmen and traders in the Roman world
Kasey Reed ♦ 130.4

Middeleeuwen

Ellen F. Arnold, Negotiating the landscape. Environment and monastic identity in the Medieval Ardennes
Anne E. Lester ♦ 130.3

Dick E.H. de Boer en Ludo Jongen ed., In het water gevonden. Het Amersfoortse Mirakelboek
Jerem van Duijl ♦ 130.1

Peter Brown, The ransom of the soul. Afterlife and wealth in early Western Christianity; Petra Schulte en Peter Hesse ed., Reichtum im späten Mittelalter. Politische Theorie – Ethische Norm – Soziale Akzeptanz
Peter Hoppenbrouwers ♦ 130.2

Anne-Laure van Bruaene, Bruno Blondé en Marc Boone ed., Gouden eeuwen. Stad en samenleving in de Lage Landen, 1100-1600
Hannelore Franck ♦ 130.4

Elizabeth Cox, Liz Herbert McAvoy en Roberta Magnani ed., Reconsidering gender, time and memory in Medieval culture
Nadine Kuipers ♦ 130.4

Wiebke Deimann en David Juste ed., Astrologers and their clients in medieval and early modern Europe
Johannes Müller ♦ 130.2

Rudolf. Th.M. van Dijk, Salome Sticken (1369-1449) en de oorsprong van de Moderne Devotie
Lieke Smits ♦ 130.1

Jeff Fynn-Paul, The rise and decline of an Iberian bourgeoisie. Manresa in the later Middle Ages
David Igual Luis ♦ 130.4

Christina Normore, A feast for the eyes. Art, performance, and the late medieval banquet
Mario Damen ♦ 130.3

Steffen Patzold en Carine van Rhijn ed., Men in the middle. Local priests in early medieval Europe
Jirki Thibaut ♦ 130.4

Kim M. Phillips, Before orientalism. Asian peoples and cultures in European travel writing, 1245-1510
Bert Roest ♦ 130.3

Anne M. Scott ed., Experiences of charity, 1250-1650
Arie van Steensel ♦ 130.3

Nieuwe Tijd

Richard Bourke, Empire & revolution. The political life of Edmund Burke; Martin Fitzpatrick en Peter Jones ed., The reception of Edmund Burke in Europe
Matthijs Lok ♦ 130.4

Pepijn Brandon, War, capital and the Dutch state (1588-1795)
Adri P. van Vliet ♦ 130.2

Stephen Brogan, The royal touch in early modern England. Politics, medicine and sin
Jeroen Duindam ♦ 130.4

Renger de Bruin e.a. ed., Performances of peace: Utrecht 1713
Maurits Ebben ♦ 130.3

Ruben Buys, Sparks of reason. Vernacular rationalism in the Low Countries, 1550-1670
Steven Vanden Broecke ♦ 130.2

Erik De Bom ed., Een nieuwe wereld. Denkers uit de Nederlanden over politiek en maatschappij (1500-1700); Jozef IJsewijn, Humanism in the Low Countries. Gilbert Tournoy ed.
Dirk van Miert ♦ 130.2

Goud en indianen. Het journaal van Hendrick Brouwers expeditie naar Chili in 1643 bezorgd en ingeleid door Henk den Heijer
Werner Thomas ♦ 130.1

Gerrit Knaap, Henk den Heijer en Michiel de Jong, Oorlogen overzee. Militair optreden door compagnie en staat buiten Europa, 1595-1814
Victor Enthoven ♦ 130.1

John W. O’Malley ed., Art, controversy and the Jesuits. The Imago Primi Saeculi (1640)
Jasper van der Steen ♦ 130.3

Nathan Perl-Rosenthal, Citizen sailors. Becoming American in the age of revolution
Wybren Verstegen ♦ 130.1

Aysha Pollnitz, Princely education in early modern Britain
Erik De Bom ♦ 130.4

Louis Sicking, La Naissance d’une thalassocratie. Les Pays-Bas et la mer à l’aube du Siècle d’or
Karel Davids ♦ 130.4

Tom Verschaffel, De weg naar het binnenland. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1700-1800, de Zuidelijke Nederlanden
Feike Dietz ♦ 130.3

Markus P.M. Vink, Encounters on the opposite coast. The Dutch East India Company and the Nayaka State of Madurai in the seventeenth century
Guido van Meersbergen ♦ 130.1

Nieuwste Tijd

Robbert-Jan Adriaansen, The rhythm of eternity. The German youth movement and the experience of the past, 1900-1933
Camiel Oomen ♦ 130.2

Jan Bank, God in de oorlog. De rol van de Kerk in Europa 1939-1945
Martijn Lak ♦ 130.1

Alison Bashford, Global population. History, geopolitics and life on earth
Robert-Jan Wille ♦ 130.1

Bas von Benda-Beckmann, German historians and the bombing of German cities. The contested air war
Willem Melching ♦ 130.2

Paul Bijl, Emerging memory. Photographs of colonial atrocity in Dutch cultural remembrance
Vincent Kuitenbrouwer ♦ 130.2

Chantal Bisschop, Meer dan boer alleen. Een geschiedenis van de Landelijke Gilden, 1950-1990
Floor Groefsema ♦ 130.3

Oliver Boehme, Europa. Een geschiedenis van grensnaties
Geerten Waling ♦ 130.4

Arthur ten Cate e.a. ed., Over grenzen. Het Korps Mariniers na de val van de Muur, 1989-2015
Wim Klinkert ♦ 130.1

Jaap Cohen, De onontkoombare afkomst van Eli d’Oliveira. Een Portugees-Joodse familiegeschiedenis
Bart van der Boom ♦ 130.2

Luc De Vos e.a., ’14-’18? Oorlog in België; Sophie De Schaepdrijver, Bolwerk Brugge. Bezette stad in 14-18
Samuël Kruizinga ♦ 130.1

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918. Groepsvorming, adellijke levensstijl en regionale identiteit
Paul Brusse ♦ 130.2

Don H. Doyle, The cause of all nations. An international history of the American Civil War; Laura F. Edwards, A legal history of the Civil War and Reconstruction. A nation of rights
Jaap Verheul ♦ 130.4

Hannah van den Ende, ‘Vergeet niet dat je arts bent’. Joodse artsen in Nederland 1940-1945
Gemma Blok ♦ 130.2

Susanna Erlandsson, Window of opportunity. Dutch and Swedish security ideas and strategies 1942-1948
Ine Megens ♦ 130.2

Geraldien von Frijtag en Drabbe Künzel, Hitlers broedervolk. De Nederlandse bijdrage aan de kolonisatiepolitiek van de nazi’s in Oost-Europa
Barbara Henkes ♦ 130.4

Ralf Futselaar, Gevangenissen in oorlogstijd 1940-1945
Jan Julia Zurné ♦ 130.2

Eliane Gubin en Henk de Smaele, Vrouwen en mannen ten oorlog, 1914-1918
Petra de Vries ♦ 130.1

Annelies van Heijst en Marjet Derks, Catharina Halkes. ‘Ik verwacht iets groots’. Levenswerk van een feministisch theologe 1920-2011
Marit Monteiro ♦ 130.1

Duco Hellema en Giles Scott-Smith ed., De Amerikaanse ambassade in Den Haag. Een blik achter de schermen van de Amerikaans-Nederlandse betrekkingen
Jorrit van den Berk ♦ 130.4

Tine Hens (m.m.v. Saartje Vanden Borre en Kaat Wils), Oorlog in tijden van vrede. De Eerste Wereldoorlog in de klas, 1919-1940
Wouter Linmans ♦ 130.1

Edmond Hofland, Het Duitse wonder. Een kleine geschiedenis van de Bondsrepubliek
Hanco Jürgens ♦ 130.2

Pasi Ihalainen, Cornelia Ilie en Kari Palonen ed., Parliament and parliamentarism. A comparative history of a European concept
Onni Pekonen ♦ 130.4

Kees-Jan van Klaveren, Het onafhankelijkheidssyndroom. Een cultuurgeschiedenis van het naoorlogse Nederlandse zorgstelsel
Wim de Jong ♦ 130.4

Ellen Klinkers, De troepenmacht in Suriname. De Nederlandse defensie in een veranderende koloniale wereld 1940-1975
Christ Klep ♦ 130.1

Rob Kroes, Prison area, independence valley. American paradoxes in political life and popular culture
Mark Leon de Vries ♦ 130.2

Martijn Lak, Tot elkaar veroordeeld. De Nederlands-Duitse economische betrekkingen tussen 1945-1957
Marten Boon ♦ 130.2

Andrea Mammone, Transnational neofascism in France and Italy
Pepijn Corduwener ♦ 130.1

Annelies Noordhof-Hoorn, De stem van de student. Nederlandse studentenbladen in de negentiende eeuw
Joseph Wachelder ♦ 130.4

Sven Oliver Müller, Das Publikum macht die Musik. Musikleben in Berlin, London und Wien im 19. Jahrhundert
Thomas Delpeut ♦ 130.1

Henk van Osch, Kardinaal De Jong. Heldhaftig en behoudend
Brian Heffernan ♦ 130.4

W.J.E. van Rijn, Overstag en toch op koers. De Koninklijke Marine en haar personeel 1945-2005; Coreline Boot, Het leger onder vuur. De Koninklijke Landmacht en haar critici 1945-1989
Herman Amersfoort ♦ 130.2

Bastiaan Rijpkema, Weerbare democratie. De grenzen van democratische tolerantie
Joris Gijsenbergh ♦ 130.3

Ruben Schalk, Splitting the bill. Matching schooling to Dutch labour markets 1750-1920
Erik Nijhof ♦ 130.3

Christianne Smit, De volksverheffers. Sociaal hervormers in Nederland en de wereld, 1870-1914
Giselle Nath ♦ 130.2

Timothy Snyder, Zwarte aarde. Geschiedenis van de Holocaust
Martijn Lak ♦ 130.3

Nicholas Stargardt, De Duitse oorlog. De Tweede Wereldoorlog door de ogen van burgers en soldaten
Willem Melching ♦ 130.3

Mark R. Stoll, Inherit the Holy Mountain. Religion and the rise of American environmentalism
Wybren Verstegen ♦ 130.2

Eric Storm en Ali Al Tuma ed., Colonial soldiers in Europe, 1914-1945. ‘Aliens in uniform’ in wartime societies
Heather Streets-Salter ♦ 130.4

Paul van Trigt, Blind in een gidsland. Over de bejegening van mensen met een visuele beperking in de Nederlandse verzorgingsmaatschappij, 1920-1990
Monika Baar ♦ 130.1

Frans Verhagen, Toen de katholieken Nederland veroverden. Charles Ruijs de Beerenbrouck 1873-1936
Anneke Ribberink ♦ 130.2

Tity de Vries, Een onwrikbaar geloof in zijn eigen gelijk. Sal Tas (1905-1976): Journalist van de wereld
Bart van der Steen ♦ 130.3

Geerten Waling, 1848. Clubkoorts en revolutie. Democratische experimenten in Parijs en Berlijn
Lauren Lauret ♦ 130.4

Cees Wiebes, Samen met de CIA. Operaties achter het IJzeren Gordijn
Constant Hijzen ♦ 130.4

Serhy Yekelchyk, Stalin’s citizens. Everyday politics in the wake of total war; Oleg V. Khlevniuk, Stalin. New biography of a dictator. Vertaald door Nora Seligman Favorov
Henk Kern ♦ 130.1