Recensies 2016

Geschiedtheorie en -filosofie, tijdvakoverschrijdend
Oudheid
Middeleeuwen
Nieuwe Tijd
Nieuwste Tijd

Geschiedtheorie en -filosofie, tijdvakoverschrijdend

S. Berger en C. Conrad, The past as history. National identity and historical consciousness in modern Europe; M. Middell en Lluís Roura ed., Transnational challenges to national history writing
Matthijs Lok ♦ 129.3

Peter Burke, What is the history of knowledge
Jacques Bos ♦ 129.4

David Carr, Experience and history. Phenomenological perspectives on the historical world
Anton Froeyman ♦ 129.1

S.W. Couwenberg, Heeft geschiedenis zin? Of is dit een onzinnige vraag?
Christiaan Engberts ♦ 129.2

Robert Darnton, Censors at work. How states shaped literature
Erik Jacobs ♦ 129.2

Jeff Fynn-Paul ed., War, entrepreneurs and the state in Europe and the Mediterranean 1300-1800
Louis Sicking ♦ 129.2

Jan Hein Furnée en Clé Lesger ed., The landscape of consumption. Shopping streets and cultures in Western Europe, 1600-1900
Wouter Ryckbosch ♦ 129.1

G. Geltner, De gesel en de ander. Lijfstraffen en culturele identiteit van Oudheid tot heden
Peter Hoppenbrouwers ♦ 129.2

Marc Hameleers, Gedetailleerde kaarten van Amsterdam. Productie en gebruik van grootschalige, topografische kaarten. Deel III
Jaap Evert Abrahamse ♦ 129.3

Jouni-Matti Kuukkanen, Postnarrativist philosophy of historiography
Jaap den Hollander ♦ 129.4

Achille Mbembe, Kritiek van de zwarte rede
Patricia D. Gomes ♦ 129.3

Darrin M. McMahon en Samuel Moyn ed., Rethinking modern European intellectual history
René Koekkoek ♦ 129.2

Ian Morris, Foragers, farmers and fossil fuels. How human values evolve
Wybren Verstegen ♦ 129.3

Paul Tummers e.a. ed., Limburg. Een geschiedenis. Deel 1: tot 1500; deel 2: 1500-1800; deel 3: vanaf 1800
Jos Perry ♦ 129.4

Chris Quispel, Anti-Joodse beeldvorming en Jodenhaat. De geschiedenis van het antisemitisme in West-Europa
Remco Ensel ♦ 129.4

Oudheid

Alain Bresson, The making of the ancient Greek economy. Institutions, markets, and growth in the city-states
Miko Flohr ♦ 129.4

Carsten Hjort Lange en Frederik Juliaan Vervaet ed., The Roman Republican triumph. Beyond the spectacle
Saskia Stevens ♦ 129.3

Marek Wecowski, The rise of the Greek aristocratic banquet
Floris van den Eijnde ♦ 129.2

Middeleeuwen

Peter Arnade en Walter Prevenier, Honor, vengeance, and social trouble. Pardon letters in the Burgundian Low Countries
Aart Noordzij ♦ 129.2

Bruce Lincoln, Between history and myth. Stories of Harald Fairhair and the founding of the state
Simon Halink ♦ 129.1

Rob Meens en Carine van Rhijn ed., Cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen. Beeldvorming en perspectieven
Tjamke Snijders ♦ 129.3

Nestorkroniek. De oudste geschiedenis van het Kievse Rijk, vertaald door Hans Thuis
Michel de Dobbeleer ♦ 129.3

Daniël Postma, Het zodenhuis van Firdgum. Middeleeuwse boerderijbouw in het Friese kustgebied tussen 400 en 1300
Menno Dijkstra ♦ 129.4

Sabine Rogge en Michael Grünbart ed., Medieval Cyprus. A place of cultural encounter
Louis Sicking ♦ 129.4

Nükhet Varlik, Plague and empire in the early modern Mediterranean world: the Ottoman experience, 1347-1600
Guy Geltner ♦ 129.2

Jehangir Yezdi Malegam, The sleep of Behemoth. Disputing peace and violence in Medieval Europe, 1000-1200
Peter Hoppenbrouwers ♦ 129.1

Nieuwe Tijd

Jacques Baartmans, Alexander Philip van der Capellen (1745-1787). De tragische lotgevallen van een dienaar van prins Willem V
Joop W. Koopmans ♦ 129.4

Adam Clulow, The Company and the Shogun. The Dutch encounter with Tokugawa Japan
Cynthia Vialle ♦ 129.3

Femke Deen, Publiek debat en propaganda in Amsterdam tijdens de Nederlandse Opstand. Amsterdam ‘Moorddam’ (1566-1578)
Nina Lamal ♦ 129.3

Karl A.E. Enenkel en Paul J. Smith ed., Zoology in early modern culture. Intersections of science, theology, philology and political and religious education
Saskia Klerk ♦ 129.2

Karwan Fatah-Black, White lies and black markets. Evading metropolitan authority in colonial Suriname, 1650-1800
Angelie Sens ♦ 129.3

Jur van Goor, Jan Pieterszoon Coen 1587-1629. Koopman-koning in Azië
Jaap de Haan ♦ 129.2

Michael Green, The huguenot Jean Rou (1638-1711). Scholar, educator, civil servant
Willem Frijhoff ♦ 129.2

Michiel van Groesen ed., The legacy of Dutch Brasil
Karwan Fatah-Black ♦ 129.2

Sandra Langereis, De Woordenaar. Christoffel Plantijn, ’s werelds grootste drukker en uitgever (1520-1589); Djoeke van Netten, Koopman in kennis. De uitgever Willem Jansz Blaeu in de geleerde wereld (1571-1638)
Nina Lamal ♦ 129.2

Inger Leemans en Gert-Jan Johannes, Worm en donder. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, 1700-1800: de Republiek
Marrigje Paijmans ♦ 129.1

Antoine Lilti en Céline Spector ed., Penser l’Europe au XVIIIe siècle: commerce, civilisation, empire
Wyger R.E. Velema ♦ 129.4

Mary Lindemann, The merchant republics. Amsterdam, Antwerp and Hamburg, 1648-1790
Michael Limberger ♦ 129.2

Edward De Maesschalck, Oranje tegen Spanje. Eenheid en scheiding van de Nederlanden onder de Habsburgers (1500-1648)
Anton van der Lem ♦ 129.4

Henk Nellen, Hugo Grotius. A lifelong struggle for peace in church and state, 1583-1645
Erik De Bom ♦ 129.1

Gert Oostindie en Jessica V. Roitman ed., Dutch Atlantic connections, 1680-1800. Linking empires, bridging borders; Susanah Shaw Romney, New Netherland connections. Intimate networks and Atlantic ties in seventeenth-century America
Tamira Combrink ♦ 129.2

Janet Polasky, Revolutions without borders. The call to liberty in the Atlantic world
Wyger R.E. Velema ♦ 129.3

Adriaan van Riemsdijk, Fabrice de Bassecourt (1578-1650). Priester en dominee. Een biografische schets
Jaap Geraerts ♦ 129.4

Jasper van der Steen, Memory wars in the Low Countries, 1566-1700
Alexandra Walsham ♦ 129.4

Hugh Thomas, World without end. The global empire of Philip II
Werner Thomas ♦ 129.1

Theo Thomassen, Onderzoeksgids. Instrumenten van de macht. De Staten-Generaal en hun archieven 1576-1796
Hannie Kool-Blokland ♦ 129.4

René Vermeir, Dries Raeymaekers en José Eloy Hortal Munoz ed., A constellation of courts. The courts and households of Habsburgs Europe 1555-1665
Steven Gunn ♦ 129.3

Carla van Wamelen, Family life onder de VOC. Een handelscompagnie in huwelijks- en gezinszaken
Daniëlle Teeuwen ♦ 129.2

Nieuwste Tijd

Remieg Aerts e.a. ed., In dit Huis. Twee eeuwen Tweede Kamer
Ruud Koole ♦ 129.4

Egil Asprem, The problem of disenchantment. Scientific naturalism and esoteric discourse 1900-1939
Leonieke Vermeer ♦ 129.1

Bas van Bommel, Classical humanism and the challenge of modernity. Debates on classical education in 19th-century Germany
Pieter Dhondt ♦ 129.4

Frits Boterman, Duitse daders. De jodenvervolging en de nazificatie van Nederland (1940-1945)
Daniel Knegt ♦ 129.4

Philippus Breuker, Opkomst en bloei van het Friese nationalisme, 1740-1875
Diederik Smit ♦ 129.3

Roberto Dagnino, Twee leeuwen, een Kruis. De rol van katholieke culturele kringen in de Vlaams-Nederlandse verstandhouding (1830-ca. 1900)
Tymen Peverelli ♦ 129.4

Christian Dahl en Tue Andersen Nexø ed., To be unfree. Republicanism and unfreedom in history, literature, and philosophy
Gerrit Voogt ♦ 129.4

Jan Eckel, Die Ambivalenz des Guten. Menschenrechte in der internationalen Politik seit den 1940ern
Ton Nijhuis ♦ 129.2

Remco Ensel, Haatspraak. Antisemitisme een 21e-eeuwse geschiedenis
Chris Quispel ♦ 129.3

Laurens Ham, Door Prometheus geboeid. De autonomie en autoriteit van de moderne Nederlandse auteur
Pieter Verstraeten ♦ 129.4

Coen Hilbrink, Knokploegen. Religie en gewapend verzet, 1943-1944; Hans Schippers, De Westerweelgroep en de Palestinapioniers. Non-conformistisch verzet in de Tweede Wereldoorlog
Milan M. van Lange ♦ 129.4

Marijke Huisman, Verhalen van vrijheid. Autobiografieën van slaven in transnationaal perspectief 1789-2013
Gert Oostindie ♦ 129.3

Joshua M. Karlip, The tragedy of a generation. The rise and fall of Jewish nationalism in Eastern Europe
Janiv Stamberger ♦ 129.2

Ewoud Kieft, Oorlogsenthousiasme. Europa 1900-1918
Samuël Kruizinga ♦ 129.3

Johannes Koll, Arthur Seyß-Inquart und die deutsche Besatzungspolitik on den Niederlanden (1940-1945)
Peter Romijn ♦ 129.3

Paul Luykx, Heraut van de katholieke herleving. Gerard Brom, 1882-1959
Thijs de Leeuw ♦ 129.3

Bram Mellink, Worden zoals wij. Onderwijs en de opkomst van de geïndividualiseerde samenleving sinds 1945
Geertje Mak ♦ 129.1

Kristian Mennen, Selbstinszenierung im öffentlichen Raum. Katholische und sozialdemokratische Repertoirediskussionen um 1930
Casper Kirkels ♦ 129.2

Christie Miedema, Vrede of Vrijheid? Dilemma’s, dialoog en misverstanden tussen Nederlandse en West-Duitse linkse organisaties en de Poolse oppositie in de jaren tachtig
André Roosen ♦ 129.2

Henk van Mierlo, Tabakswerkers, landbouwers en patroons. Ondernemersmacht en arbeiderskracht in een industrialiserende gemeenschap. Valkenswaard 1850-1920; Thijs van Vugt, Een arbeidersbuurt onder de rook van ‘De Sphinx’. Een sociaal-ruimte¬lijke geschiedenis van het Boschstraatkwartier-Oost te Maastricht, 1829-1904
Bert Altena ♦ 129.2

Joris Oddens, Mart Rutjes en Erik Jacobs ed., The political culture of the Sister Republics, 1794-1806. France, the Netherlands, Switzerland, and Italy
Janet Polasky ♦ 129.3

Gert Oostindie, Soldaat in Indonesië 1945-1950. Getuigenissen van een oorlog aan de verkeerde kant van de geschiedenis
Muhammad Yuanda Zara ♦ 129.4

Klaartje Peters, Een doodgewoon kabinet. Acht jaar Paars 1994-2002
Anne Bos ♦ 129.4

Eelco Runia, Het Srebrenicasyndroom. Hoe een historisch drama nagespeeld in plaats van opgehelderd werd
Arthur ten Cate ♦ 129.3

Joes Segal, Kunst en politiek. Tussen zuiverheid en propaganda
Hanco Jürgens ♦ 129.1

Rolf Steininger, Deutschland und die USA. Vom Zweiten Weltkrieg bis zur Gegenwart
Jos van der Linden ♦ 129.3

Fenneke Sysling, De onmeetbare mens. Schedels, ras en wetenschap in Nederlands-Indië
Andreas Zangger ♦ 129.4

Martin Thomas, Fight or flight. Britain, France, and their roads from empire
Tom Menger ♦ 129.4

Harry Van Velthoven, Scheurmakers & carrièristen. De opstand van christendemocraten en katholieke flaminganten 1890-1914
Gerrit Vanden Bosch ♦ 129.2

Adriaan van Veldhuizen, De Partij. Over het politieke leven in de vroege S.D.A.P.
Loran van Diepen ♦ 129.3

Tiffany Willoughby-Herard, Waste of a white skin. The Carnegie Corporation and the racial logic of white vulnerability
Ineke van Kessel ♦ 129.2

Lode Wils, Onverfranst, onverduitst? Flamenpolitiek, activisme, frontbeweging; Herman Balthazar en Nico Van Campenhout, Twee jonge Vlamingen in den Grooten Oorlog. Oorlogsdagboeken en levensverhaal van de flaminganten August Balthazar en Leo Picard
Bruno De Corte ♦ 129.2

Michel Winock, François Mitterrand
J.W.L. Brouwer ♦ 129.3

Anna Wolf-Powęska, Memory as burden and liberation. Germans and their Nazi past (1945-2010); Liesbeth Hoeven, Een boek om in te wonen. De verhaalcultuur na Auschwitz
Ilse Raaijmakers ♦ 129.4

Auke van der Woud, De nieuwe mens. De culturele revolutie in Nederland rond 1900
Eva Supèr ♦ 129.2

Sytze van der Zee, Harer Majesteits loyaalste onderdaan. François van ’t Sant 1883-1966
Han van Bree ♦ 129.4