Recensies 2015

Geschiedtheorie en -filosofie, tijdvakoverschrijdend
Oudheid
Middeleeuwen
Nieuwe Tijd
Nieuwste Tijd

Geschiedtheorie en -filosofie, tijdvakoverschrijdend

Philippe Buc, Holy war, martyrdom, and terror. Christianity, violence, and the West
Valentina Covaci ♦ 128.4

Roger Cooter m.m.v. Claudia Stein, Writing history in the age of biomedicine
Paul van Trigt ♦ 128.2

Joris van Eijnatten, Van dorpsplein tot cyberspace. Een cultuurgeschiedenis van de communicatie
Thomas Poell ♦ 128.2

Jo Guldi en David Armitage, The History manifesto
Moritz Föllmer ♦ 128.3

Geoffrey Hosking, Trust. A history
Dick van Lente ♦ 128.4

Marc Jansen, Grensland. Een geschiedenis van Oekraïne
Nicolaas A. Kraft van Ermel ♦ 128.1

Andro Linklater, Owning the earth. The transforming history of landownership
Anton Schuurman ♦ 128.4

Chris Lorenz en Berber Bevernage ed., Breaking up time. Negotiating the borders between present, past and future
Jaap den Hollander ♦ 128.1

Darrin McMahon, Divine fury. A history of genius
Wouter de Vries ♦ 128.1

Christine Ottner en Klaus Ries ed., Geschichtsforschung in Deutschland und Österreich im 19. Jahrhundert. Ideen – Akteure – Institutionen
Christiaan Engberts ♦ 128.4

Herman Paul, Als het verleden trekt. Kernthema’s in de geschiedfilosofie
Egon Bauwelinck ♦ 128.2

Eelco Runia, Moved by the past. Discontinuity and historical mutation
Ed Jonker ♦ 128.2

Cristian Tileagă en Jovan Byford ed., Psychology and history. Interdisciplinary explorations
Jacob van Belzen ♦ 128.4

Jo Tollebeek en Eline van Assche ed., Ravaged. Art and culture in times of conflict
Hestia Bavelaar ♦ 128.3

Chris Walsh, Cowardice. A brief history
Jos Gabriëls ♦ 128.3

Michael Wildt ed., Geschichte denken. Perspektiven auf die Geschichtsschreibung heute
Ton Nijhuis ♦ 128.3

Oudheid

Diederik Burgersdijk, Wouter Henkelman, Willemijn Waal ed., Alexander en Darius. De Macedoniër in de spiegel van het Nabije Oosten
Josho Brouwers ♦ 128.2

Rebecca Futo Kennedy, Immigrant women in Athens: gender, ethnicity, and citizenship in the classical city
Diana Kretschmann ♦ 128.4

Jona Lendering, Israël verdeeld. Hoe uit een klein koninkrijk twee wereldreligies ontstonden
Anna de Wilde ♦ 128.2

Kristina Milnor, Graffiti and the literary landscape in Roman Pompeii
Emily Hemelrijk ♦ 128.3

Ed Sanders, Envy and jealousy in classical Athens. A socio-psychological approach
Kim Beerden ♦ 128.3

Björn Schöpe, Der römische Kaiserhof in severischer Zeit (193-235 n.Chr.)
Lukas de Blois ♦ 128.3

Sara M. Wijma, Embracing the immigrant. The participation of metics in Athenian polis religion (5th-4th century BC)
Marloes Deene ♦ 128.4

Middeleeuwen

John Arnold ed., The Oxford handbook of medieval Christianity
Anne Huijbers ♦ 128.3

Dick E.H. de Boer en Iris Kwiatkowski ed., Die Devotio Moderna. Sozialer und kultureller Transfer (1350-1580), band 1. Frömmigkeit, Unterricht und Moral. Einheit und Vielfalt der Devotio Moderna an den Schnittstellen von Kirche und Gesellschaft, vor allem in der deutsch-niederländischen Grenzregion; I. Kwiatkowski en J. Engelbrecht ed., Die Devotio Moderna. Sozialer und kultureller Transfer (1350-1580), band 2. Die räumliche und geistige Ausstrahlung der Devotio Moderna – zur Dynamik ihres Gedankengutes
Rijcklof Hofman ♦ 128.4

Oscar Gelderblom, Cities of Commerce. The institutional foundations of international trade in the Low Countries, 1250-1650
Jelten Baguet ♦ 128.2

Rob Meens, Penance in Medieval Europe 600-1200
Pietro Delcorno ♦ 128.1

A.J. Rinzema†, bewerkt door L. van Beek, met medewerking van D.E.H. de Boer en C.W. Zwart, Sicke Benninge en zijn kroniek. Een Groninger burger over opkomst en verval van zijn stad rond 1500
J.A. Mol ♦ 128.2

Bert Roest, Franciscan learning, preaching and mission, c. 1220-1650. Cum scientia sit donum Dei, armatura ad defendendam sanctam fidem catholicam…
Koen Goudriaan ♦ 128.3

S.F. Starr, Lost Enlightenment. Central Asia’s Golden Age from the Arab conquest to Tamerlane
Gabrielle van den Berg ♦ 128.1

Chris Wickham, Medieval Rome. Stability and crisis of a city, 900-1150
Sven Meeder ♦ 128.4

Nieuwe Tijd

Rosanne Baars, Het journaal van Johannes Veltkamp (1759-1764). Een scheepschirurgijn in dienst van de admiraliteit van Amsterdam; Dániel Margócsy, Commercial visions. Science, trade, and visual culture in the Dutch Golden Age
Ruben E. Verwaal ♦ 128.4

Peter Boomgaard ed., Empire and science in the making. Dutch colonial scholarship in comparative global perspective, 1760-1830
Fenneke Sysling ♦ 128.2

Sophie Bourgault en Robert Sparling ed., A companion to Enlightenment historiography
Wyger R.E.Velema ♦ 128.2

Judith Brouwer, Levenstekens. Gekaapte brieven uit het Rampjaar 1672
Tanja Simons ♦ 128.1

Leo Damrosch, Jonathan Swift. His life and his world
Ivo Nieuwenhuis ♦ 128.3

Simon F. Davies en Puck Fletcher ed., News in early modern Europe. Currents and connections
Michiel van Groesen ♦ 128.2

Hervé Drévillon, Bertrand Fonck en Michel Roucaud ed., Guerres et armées napoléoniennes. Nouveaux regards
A.J.C.M. Gabriëls ♦ 128.1

Hugh Dunthorne, Britain and the Dutch Revolt 1560-1700
Gijs Rommelse ♦ 128.2

Andre M. Fleche, The Revolution of 1861. The American Civil War in the age of nationalist conflict; John Boyko, Blood and daring. How the Canadians fought the American Civil War and forged a nation
Wybren Verstegen ♦ 128.3

Bertrand Forclaz, Catholiques au défi de la Réforme. La coexistence confessionelle à Utrecht au XVIIe siècle
Carolina Lenarduzzi ♦ 128.2

Roelof van Gelder, Naar het aards paradijs. Het rusteloze leven van Jacob Roggeveen, ontdekker van Paaseiland (1659-1729)
Judith Brouwer ♦ 128.4

Michiel van Groesen, Judith Pollmann en Hans Cools ed., Het Gelijk van de Gouden Eeuw. Recht, onrecht en reputatie in de vroegmoderne Nederlanden
Elwin Hofman ♦ 128.1

Marjolein ’t Hart, The Dutch wars of independence. Warfare and commerce in the Netherlands, 1570-1680
Gijs Rommelse ♦ 128.1

Helmer J. Helmers, The royalist Republic. Literature, politics and religion in the Anglo-Dutch public sphere, 1639-1660
Arthur Weststeijn ♦ 128.3

Arnold Heumakers, De esthetische revolutie. Hoe Verlichting en Romantiek de kunst uitvonden
Reinbert Krol ♦ 128.4

Geert Janssen, The Dutch Revolt and Catholic exile in Reformation Europe
Carolina Lenarduzzi ♦ 128.4

Theo Jung, Zeichen des Verfalls. Semantische Studien zur Entstehung der Kulturkritik im 18. und frühen 19. Jahrhundert
Wyger R.E. Velema ♦ 128.1

Sari Kivistö, The vices of learning. Morality and knowledge at early modern universities
Dirk van Miert ♦ 128.2

Erika Kuijpers, Judith Pollmann, Johannes Müller en Jasper van der Steen ed., Memory before modernity. Practices of memory in early modern Europe
Alexander Soetaert ♦ 128.2

Anton van der Lem, De Opstand in de Nederlanden 1568-1648. De Tachtigjarige Oorlog in woord en beeld
Jaap de Haan ♦ 128.3

David van der Linden, Experiencing exile. Huguenot refugees in the Dutch Republic, 1680-1700
Raymond A. Mentzer ♦ 128.4

Matthias Meirlaen, Revoluties in de klas. Secundair geschiedenisonderwijs in de Zuidelijke Nederlanden, 1750-1850
Jan Lenders ♦ 128.1

Ivo Nieuwenhuis, Onder het mom van satire. Laster, spot en ironie in Nederland, 1780-1800
Joop W. Koopmans ♦ 128.1

John W. O’Malley, Trent. What happened at the Council
A. Bas ♦ 128.3

Anthony Pagden, The Enlightenment. And why it still matters
Floris Solleveld ♦ 128.1

Andrew Pettegree, The invention of news. How the world came to know about itself; Paul Arblaster, From Ghent to Aix. How they brought the News in the Habsburg Netherlands, 1550-1700
Rosanne Baars ♦ 128.2

Gerard van Roon, Macht en gewoonte in het Delftse stadsbestuur (1672-1702)
Guido de Bruin ♦ 128.3

Matthias van Rossum, Werkers van de wereld. Globalisering, arbeid en interculturele ontmoetingen tussen Aziatische en Europese zeelieden in dienst van de VOC, 1600-1800
Henk den Heijer ♦ 128.1

Jeroen Salman, Pedlars and the Popular Press. Itinerant Distribution Networks in England and the Netherlands 1600-1850
Helmer Helmers ♦ 128.2

Benjamin Schmidt, Inventing exoticism. Geography, globalism and Europe’s early modern world
Wim De Winter ♦ 128.4

Meindert Schroor, Rurale metropool: Bevolking, migratie en financiën van de stad Groningen ten tijde van de Republiek (1595-1795)
Marjolein Schepers ♦ 128.3

Damian Valdez, German philhellenism. The pathos of the historical imagination from Winckelmann to Goethe
Wyger R.E. Velema ♦ 128.3

Coen Wilders, Patronage in de provincie. Het Utrechtse netwerk van stadhouder Willem III
Wout Troost ♦ 128.3

Nieuwste Tijd

Koen Aerts, ‘Repressie zonder maat of einde?’ De juridische re-integratie van collaborateurs in de Belgische staat na de Tweede Wereldoorlog
Lawrence Van Haecke ♦ 128.2

Bert Altena, Machinist en wereldverbeteraar. Het leven van A.J. Lansen, 1847-1931
Ron Blom ♦ 128.3

Götz Aly, Die Belasteten. ‘Euthanasie’ 1939-1945. Eine Gesellschaftsgeschichte
Martijn Lak ♦ 128.1

Bas von Benda-Beckmann, De Velser Affaire. Een omstreden oorlogsgeschiedenis
Chris Hietland ♦ 128.3

Inge Bertels, Jan Hein Furnée e.a. ed., Tussen beleving en verbeelding. De stad in de negentiende-eeuwse literatuur
Paul van de Laar ♦ 128.4

Frank Costigliola en Michael Hogan ed., America in the world. The historiography of American foreign relations since 1941
Jos van der Linden ♦ 128.2

Saul Dubow, Apartheid, 1948-1994
Anne Marieke van der Wal ♦ 128.2

A. Flipse, Christelijke wetenschap. Nederlandse rooms-katholieken en gereformeerden over de natuurwetenschap, 1880-1940
Marit Monteiro ♦ 128.1

Robert Frank, La hantise du déclin. La France de 1914 à 2014
J.W.L. Brouwer ♦ 128.3

Thomas Gerhards, Heinrich von Treitschke. Wirkung und Wahrnehmung eines Historikers im 19. und 20. Jahrhundert
Herman Paul ♦ 128.1

Lieve Gevers, Kerk in de kering. De katholieke gemeenschap in Vlaanderen 1940-1980
Maarten van den Bos ♦ 128.2

Francis Graham-Dixon, The Allied occupation of Germany. The refugee crisis, denazification and the path to reconstruction; Filip Slaveski, The Soviet occupation of Germany. Hunger, mass violence, and the struggle for peace, 1945-1947; Thomas W. Maulucci en Detlef Junker ed., GIs in Germany. The social, economic, cultural, and political history of the American military presence
Martijn Lak ♦ 128.4

Helen Grevers, Van landverraders tot goede vaderlanders. De opsluiting van collaborateurs in Nederland en België, 1944-1950
Jonas Campion ♦ 128.3

George Harinck, Aan het roer staat het hart. Reis om de oude wereldzee in het voetspoor van Abraham Kuyper
Marinus de Jong ♦ 128.4

Gert Hekma en Alain Giami ed., Sexual revolutions
Anna Tijsseling ♦ 128.3

Günter Johannes Henz, Leopold von Ranke in Geschichtsdenken und Forschung
Herman Paul ♦ 128.3

Daniela Hooghiemstra, De geest in dit huis is liefderijk. Het leven en De Werkplaats van Kees Boeke (1884-1966)
Nelleke Bakker ♦ 128.4

Wim de Jong, Van wie is de burger? Omstreden democratie in Nederland 1945-1985
Bram Mellink ♦ 128.3

Janneke de Jong-Slagman, Hofpredikers in de negentiende eeuw. Een carrière bij de koning
Nikolaj Bijleveld ♦ 128.2

Wim Klinkert, Samuël Kruizinga en Paul Moeyes, Nederland neutraal. De Eerste Wereldoorlog 1914-1918
Patrick Dassen ♦ 128.2

Sjoerd Keulen, Monumenten van beleid. De wisselwerking tussen Nederlands rijksoverheidsbeleid, sociale wetenschappen en politieke cultuur,1945-2002
Stefan Couperus ♦ 128.1

Peter Jan Knegtmans, Geld, ijdelheid en hormonen. Ernst Laqueur (1880-1947). Hoogleraar en ondernemer
Boudewijn J. Smits ♦ 128.4

Marnix Krop, Hart van Europa. Hoe Duitsland ons uit de crisis voert en tegen welke prijs
Paul Sars ♦ 128.2

Petra van Langen, Muziek en religie. Katholieke musici en de confessionalisering van het Nederlandse muziekleven 1850-1948
Lieke Wijnia ♦ 128.2

Herman Langeveld, De man die in de put sprong. Willem Schermerhorn, 1894-1977
J.W.L. Brouwer ♦ 128.1

Karin van Leeuwen, Uit het spoor van Thorbecke. Grondwetsherziening en staatsvernieuwing in naoorlogs Nederland (1945-1983)
Ido de Haan ♦ 128.1

Marita Mathijsen, Historiezucht. De obsessie met het verleden in de negentiende eeuw
Tom Verschaffel ♦ 128.1

Robert J. Mayhew, Malthus. The life and legacies of an untimely prophet
Christa Matthys ♦ 128.3

Johan van Merriënboer en Carla van Baalen ed., Polarisatie en hoogconjunctuur. Het kabinet-De Jong 1967-1971
Jaap de Haan ♦ 128.2

Wim van Meurs e.a. ed., Europa in alle staten. Zestig jaar geschiedenis van de Europese integratie
Anne-Isabelle Richard ♦ 128.1

Steven P. Miller, The age of evangelicalism. America’s born-again years
Tity de Vries ♦ 128.2

Roeland Muskens, Aan de Goede kant. Biografie van de Nederlandse anti-apartheidsbeweging 1960-1990
Barbara Henkes ♦ 128.4

Stephanie Olsen, Juvenile nation. Youth, emotions and the making of the modern British citizen, 1880-1914
Josephine Hoegaerts ♦ 128.4

Erik Somers, De oorlog in het museum. Herinnering en verbeelding
Hendrik Henrichs ♦ 128.1

Ismee Tames, Doorn in het vlees. Foute Nederlanders in de jaren vijftig en zestig
Rob van der Laarse ♦ 128.4

Frank Uekötter, The greenest nation? A new history of German environmentalism
Yannicke Goris ♦ 128.3

Joris Vandendriessche, Evert Peeters en Kaat Wils ed., Scientists’ expertise as performance. Between state and society, 1860-1960
Willemijn Ruberg ♦ 128.4

Bernard Wasserstein, The ambiguity of virtue. Getrude van Tijn and the fate of the Dutch Jews
Remco Ensel ♦ 128.2

Martin Winstone, The dark heart of Hitler’s Europe. Nazi rule in Poland under the General Gouvernment
Martijn Lak ♦ 128.3

Els Witte, Het Verloren Koninkrijk. Het harde verzet van de Belgische orangisten tegen de revolutie 1828-1850
Stijn van de Perre ♦ 128.2

Michael Žantovský, Václav Havel. Een leven
Filip Bloem ♦ 128.3

Louis Zweers, De gecensureerde oorlog. Militairen versus media in Nederlands-Indië 1945-1949
Janny de Jong ♦ 128.1