2018

Geschiedtheorie en -filosofie, tijdvakoverschrijdend
Oudheid
Middeleeuwen
Nieuwe Tijd
Nieuwste Tijd

Geschiedtheorie en -filosofie, tijdvakoverschrijdend

Jaume Aurell ed., Rethinking historical genres in the twenty-first century
Chiel van den Akker ♦ 131.1

René ten Bos, Dwalen in het antropoceen
Leonoor Zuiderveen Borgesius ♦ 131.1

Richard Bourke & Quentin Skinner ed., Popular sovereignty in historical perspective
Wyger R.E. Velema ♦ 131.1

Oudheid

Miko Flohr en Andrew Wilson ed., The economy of Pompeii
Nathalie de Haan ♦ 131.1

Arjan Zuiderhoek, The ancient city
Emily Hemelrijk ♦ 131.1

Middeleeuwen

Joanna Bellis, The Hundred Years War in literature,1337-1600
Frank Brandsma ♦ 131.1

Brouria Bitton-Ashkelony & Derek Krueger, Prayer and worship in Eastern Christianities, 5th to 11th centuries
Lucas van Rompay ♦ 131.1

Véronique Lambert en Peter Stabel ed., Gouden tijden. Rijkdom en status in de middeleeuwen
Nathan van Kleij ♦ 131.1

Daniel Lord Smail, Legal plunder. Households and debt collection in Late Medieval Europe
Heidi Deneweth ♦ 131.1

Nieuwe Tijd

Michiel van Groesen, Amsterdam’s Atlantic. Print culture and the making of Dutch Brazil
Jirsi Reinders ♦ 131.1

Lotte Jensen, Vieren van vrede. Het ontstaan van de Nederlandse identiteit, 1648-1815
Carolien Boender ♦ 131.1

Wojciech Kriegseisen, Between state and church. Confessional relations from Reformation to Enightenment: Poland – Lithuania – Germany – Netherlands
Vilius Rudra Dundzila ♦ 131.1

Luc Panhuysen, Oranje tegen de Zonnekoning. De strijd van Willem III en Lodewijk XIV om Europa
Guido de Bruin ♦ 131.1

Nieuwste Tijd

Carla van Baalen & Alexander van Kessel ed., Kabinetsformaties 1977-2012
Simon Otjes ♦ 131.1

Frans Becker en Gerrit Voerman ed., Zeventig jaar Partij van de Arbeid
Alexander van Kessel ♦ 131.1

Willem van den Berg, Het korte, bewogen leven van Willem Gabriel Vervloet, Haags uitgever. Een drieluik
Ivo Nieuwenhuis ♦ 131.1

Constant Hijzen, Vijandbeelden. De veiligheidsdiensten en de democratie, 1912-1992
Eleni Braat ♦ 131.1

Herman de Liagre Böhl, Miskotte. Theoloog in de branding, 1894-1976
Tom-Eric Krijger ♦ 131.1

Chris Miller, The struggle to save the Soviet economy. Mikhail Gorbachev and the collapse of the USSR
Jos van der Linden ♦ 131.1

Paul Moeyes, De zwaardjaren. De verbeelding van het westelijk front 1914-1918
Wouter Linmans ♦ 131.1

Carla du Pree, Johan Huizinga en de bezeten wereld
Nico Lettinck ♦ 131.1

Kristof Smeyers & Erik Buyst, Het gestolde land. Een economische geschiedenis van België
Hein A.M. Klemann ♦ 131.1

Anton Stolwijk, Atjeh. Het verhaal van de bloedigste strijd uit de Nederlandse geschiedenis
Sanne Ravensbergen ♦ 131.1

Nancy Weiss Malkiel, “Keep the damned women out”. The struggle for coeducation
Monica Soeting ♦ 131.1

Erik-Jan Zürcher ed., Jihad and Islam in World War I. Studies on the Ottoman jihad on the centenary of Snouck Hurgronje’s “Holy war made in Germany”
Thijl Sunier ♦ 131.1