Inspiratie uit de verte

Naar aanleiding van het honderdjarig jubileum van de revolutionaire gebeurtenissen in Rusland presenteert Tijdschrift voor Geschiedenis op vrijdag 10 november bij de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam het themanummer Inspiratie uit de verte. Reacties op de Russische Revolutie in Nederland, Indonesië en Suriname.

Tijdens deze presentatie zal aandacht besteed worden aan de mislukte revolutiepoging van 13 november 1918, die plaatsvond bij de Amsterdamse kazerne aan de Sarphatistraat 470 waar sinds 25 jaar de Rijksakademie gevestigd is. Wouter Linmans, tevens auteur van een artikel in het themanummer over dit onderwerp, zal een korte lezing houden. Ook zal een spreker van de Rijksakademie stil staan bij de onlangs gerestaureerde gedenksteen voor de slachtoffers van de bloedige gebeurtenissen van 13 november.

Het themanummer Inspiratie uit de verte bevat artikelen die elk op een eigen manier de relatie tussen Nederland en haar toenmalige koloniën en de Russische revolutie behandelen. De bijdragen richten zich onder andere op de manier waarop verschillende sociale en politieke bewegingen met de revolutie omgingen en hun onderlinge interactie.

De presentatie vangt aan om 17:00 (inloop vanaf 16:45) en zal rond 17:45 eindigen. Daarna is er tot 18.30 gelegenheid om na te praten en het themanummer voor een gereduceerd tarief aan te schaffen.

In verband met beperkte ruimte graag van tevoren opgeven via: russianrevolutiondutchworld@gmail.com

Locatie:  Rijksakademie van beeldende kunsten, Sarphatistraat 470, Amsterdam

Jaargangen 1886-2008 digitaal

Maarten Prak lanceerde vrijdag 13 oktober officieel namens het Huygens ING het nu volledig gedigitaliseerde archief van het Tijdschrift voor Geschiedenis.

Meer dan 100 jaargangen van het Tijdschrift voor Geschiedenis zijn sinds vrijdag 13 oktober beschikbaar op www.huygens.knaw.nl/resources. Tot die datum waren alleen de uitgaven van 1886 tot 1940 online te vinden. De afgelopen periode heeft Huygens ING de ontbrekende jaargangen van 1941 tot en met 2008 gedigitaliseerd. De lancering van het nu volledig gedigitaliseerde archief vond plaats in samenwerking met Tijdschrift voor Geschiedenis en Amsterdam University Press. Maarten Prak, bestuurslid van de KNAW, voerde de officiele handelingen uit. Op Resources zijn nu alle edities van 1886 tot 2008 te vinden.

 

Nieuwe samenwerking tussen Jonge Historici en TvG

Tijdschrift voor Geschiedenis en Jonge Historici gaan intensief samenwerken. Vanaf 2018 publiceert TvG vier keer per jaar een artikel van een student of pas afgestudeerde. Jonge Historici zorgen voor extra begeleiding zodat de auteurs kunnen publiceren in het enige Nederlandstalige, algemeen geschiedwetenschappelijke peer reviewed tijdschrift TvG.

We accepteren artikelen van studenten, pas afgestudeerden en (beginnend) promovendi. De stukken hebben een omvang van circa 8000 woorden, en kunnen alle tijdsperiodes en regio’s beslaan. Voorts dienen de artikelen gebaseerd te zijn op origineel bronnenonderzoek en mogen zij niet eerder ergens anders gepubliceerd zijn.

Ben je hier voor in? Stuur dan je onderzoek, een samenvatting van circa 500 woorden en je persoonlijke gegevens naar uitgeverij@jongehistorici.nl.

Nummer 130.2

Inhoudsopgave nummer 130.2

‘Komt voor de deur op straat!’
De ruimtelijke dynamiek van achttiende-eeuws kroeggeweld in Amsterdam
Dirk Lueb

Het dossier ‘Urk’
De rol van de luchtvaart in de Nederlandse betrekkingen met de Volksrepubliek China, 1949-1996
Marc Dierikx en Jan Petit

Socialisme onder de zon
Nederlandse Cubasympathisanten in de jaren zestig
Rimko van der Maar en Joppe Schaaper

Samenwerkingen tussen verzet en conformisme
Een nieuw perspectief op de alternatieve kunstpraktijk in de DDR
Jori Snels

Digital humanities: als een fraai essay
Essayprijs Huizinga Instituut 2016
Leonor Álvarez Francés

Discussiedossier
Wat moeten historici kunnen?
Stand en toekomst van academisch geschiedenisonderwijs

Weg met het handboek!
Een pleidooi voor meer reflexiviteit in academische opleidingen Geschiedenis
Marijke Huisman

Knowing & doing history?
De spanning in aandacht voor historische kennis ‘versus’ kennisconstructie door historici
Karel Van Nieuwenhuyse

Historicus, en dan?
De praktijk als onderdeel van de academische geschiedenisopleiding
Marianne Eekhout

Van geschiedenis naar praktijk – maar hoe?
Een reactie
Jeannette Kamp, Susan Legene, Matthias van Rossum en Sebas Rümke

Boekbesprekingen

Nummer 130.1: Europa als politieke arena

Inhoudsopgave nummer 130.3

Themanummer: Europa als politieke arena
Gastredactie: Marloes Beers en Liesbeth van de Grift

Redactioneel
Europa als politieke arena

Et tu, EU-historicus?
Actuele crises en integratiegeschiedenis
Wim van Meurs

Europa vóór de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal
Nederlandse civil society organisaties in het interbellum
Anne-Isabelle Richard

‘Gelovige ambachtslieden, bezig met een nuchter handwerk’
De Nederlandse identificatie met Europese integratie in de jaren vijftig
Robin de Bruin

Inbraak in ‘sprookjesland’
Het Europees recht en de politieke strijd rondom de commercialisering van de Nederlandse televisie
Karin van Leeuwen

Milieuactivisten in maatpak
De Europeanisering van Greenpeace International (1987-1993)
Liesbeth van de Grift, Hans Rodenburg en Guus Wieman

Boekbesprekingen