Nummer 132.4

TVG1904_cover_DEF_Proof1In het redactiestuk pleit Liesbeth van der Grift ervoor dat historici zich buigen over actuele thema’s als klimaatverandering en haar maatschappelijke gevolgen. Het eerste artikel van het drietal Martijn Icks, Dennis Jussen en Erika Manders gaat in op de militaire representatie van de kindkeizers Gratianus en Honorius in de Late Oudheid. Isabel Casteels schrijft over ontwikkeling van religieuze praktijken van Haarlemse schippers op de Schonenvaart.

Wessel de Cock belicht een facet van de strijd tegen apartheid in Zuid-Afrika in een wat jonger verleden. Ellen Neslo biedt ons een inkijkje in sociale mobiliteit in 19e-eeuws Suriname. Tenslotte verwoordt Dienke Hondius uitdagingen voor geschiedschrijving, onderwijs en erfgoedstudies als het aankomt op de themata oorlog en slavernij.

Doorgaan met het lezen van “Nummer 132.4”

Nummer 132.3

TVG1903_cover_DEF_Proof2

Anne Petterson verzorgt deze keer het redactiestuk. Jos Gabriëls, auteur van het eerste artikel, werpt licht op de Franse invloed die te herkennen is in de vorming van het ‘Hollandse’ hof van koning Lodewijk Napoleon. Miel Groten bespreekt Zaans rijstpelfabrieken in het kader van imperiale beeldvorming in de periode 1870-1914. Lauren Antonides schrijft over de opkomst van nieuwe politieke verslaggeving in De Telegraaf begin twintigste eeuw. Bart Zwegers toont hoe de keizerstad Aken verschillende rollen speelt in de Duitse herinneringscultuur. Remko Mooi besteedt in zijn artikel aandacht aan Nederland en het nieuwe mensenrechtenstelsel, 1948-1957. Hans Schouwenburg sluit dit nummer af met een pleidooi voor duurzaamheidsgeschiedenis.

Doorgaan met het lezen van “Nummer 132.3”

Nummer 132.2

PROEF 1 TVG1902_cover

Deze uitgave kent een redactiestuk van de hand van onze hoofdredacteur, Jakko Pekelder. Rudi Künzel schrijft over het concept tijd en het denken van Ibn Khaldûn. Perscensuur aan het Hollandse Hof in de tweede helft van de negentiende eeuw is het onderwerp van het artikel van Ruben Schalk. Sofie De Veirman en Isabelle Devos ontsluiten de geschiedenis der institutionaliseringstrajecten van doven in Oost-Vlaanderen tussen 1750 en 1950. Hanneke Takken vertelt het verhaal van militaire geestelijken die dienst deden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het drietal Laurien Crump, Lenna Lammertink en Eva Zeilstra levert een bijdrage aan de nieuwste geschiedenis door te schrijven over de verhouding tussen Nederland en de Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa (1973-1983). Als slotstuk kent dit nummer een dubbelinterview van historicae Lotte Jensen en Judith Pollman door collegae-historicae Anne Petterson en Claire Weeda.

Doorgaan met het lezen van “Nummer 132.2”

Nummer 132.1

TVG1901_cover_DEF_Proof1

In het eerste nummer van 2019 bespreekt redactielid Daniëlle Slootjes webinars in China. Aan de hand van de Indonesische dekolonisatieoorlog schrijft Chiel van den Akker over debat over misdaden op radio en televisie. Timon de Groot werpt licht op de invloed van de opstanden van 1848/1849 op de plaats van het begrip eerloosheid in het Nederlandse en Duitse strafrecht. Siegried Evens schrijft over rampen en risicopreventie. David Huys behandelt Catalaans herinneringsnationalisme. André W.M. Gerrits sluit af met een bespreking van ontwikkelingen rond Niccolò Machiavelli.

Doorgaan met het lezen van “Nummer 132.1”

Nieuwe recensies

bericht nieuwe recensies134
Anoniem, Gezicht op mej. W.A.H. Crol die restanten van kunstwerken (beelden) onderzoekt op de binnenplaats van Museum Boijmans, 1940. Bron Stadsarchief Rotterdam.

Het vierde nummer van 2018 bevat een nieuw soort recensie.  Martijn Eickhoff en Hinke Piersma schreven voor Tijdschrift voor Geschiedenirecensies over de tentoonstelling Boijmans in de oorlog en de daarbij verschenen boeken van Ariëtte Dekker en Wessel Krul over Museum Boijmans Van Beuningen in de Tweede Wereldoorlog. 

Vindt nog meer recensies over boeken binnen uw interessegebied hier…