Nummer 133.1

TVG2001_cover_DEF_Proof2Dit nummer opent met de aankondiging van het volledig Open Access-worden van Tijdschrift voor Geschiedenis door redactievoorzitter Jacco Pekelder. Hierna pleit Werner Thomas in Uit de redactie voor applied history.

In het eerste artikel zoeken Geerten Walling en Niels Ottenheim naar een verklaring voor het uitblijven van een Nederlandse revolutie in 1848. Sam Kuijken zet vervolgens aan de lezer uiteen hoe het Belgische Ruslandbeeld er halverwege de negentiende eeuw uitzag. Pasi Ihalainen schetst in het derde artikel het verhaal van Hilja Pärsinnens mislukte poging in 1913 via Nederland naar Londen te reizen; een verhaal over vrouwenrechten, vooroordelen en botsende politieke overtuigingen en strategieën.

Hoe neutraal zijn voetnoten? Larissa Schulte Nordholt en Dirk Alkemade reflecteren op voetnootpraktijken. Maarten van Ginderachter bespreekt vervolgens het schrijven van wereldgeschiedenis in en over Nederland en Vlaanderen. Kan de publieksgeschiedenis nationalismevrij zijn? Susan Hogervorst en Kees Ribbens geven een verslag van de vernieuwde tentoonstelling te Kamp Vught. Zoals gebruikelijk besluiten boekbesprekingen dit nummer.

Doorgaan met het lezen van “Nummer 133.1”

De grande dame van Nederlandstalige geschiedwetenschap flipt

Mededeling over Open Access

Het nieuws luidt kort en krachtig: Tijdschrift voor Geschiedenis is vanaf 1 mei 2020 ‘geflipt’. Alle artikelen in alle nummers worden vanaf dan in open access gepubliceerd. Ze zijn meteen voor iedereen toegankelijk. Amsterdam University Press heeft dat in goed overleg met de redactie besloten. TvG is deel van een ambitieuze, toekomstgerichte subscribe-to-open strategie: de uitgever en wij hopen dat lezers, bibliotheken en universiteiten ons werk voor de Nederlandstalige historische gemeenschap blijvend steunen. Doorgaan met het lezen van “De grande dame van Nederlandstalige geschiedwetenschap flipt”

Tijdschrift voor Geschiedenis gaat open access!

In samenwerking met uitgeverij Amsterdam University Press publiceert Tijdschrift voor Geschiedenis per 1 mei 2020 de hele inhoud van het tijdschrift open access. Dat betekent dat de artikelen, discussieartikelen, boekbesprekingen en andere bijdragen in TvG voortaan voor iedereen – binnen en buiten de universiteit, binnen en buiten Nederland en België –  toegankelijk en raadpleegbaar zijn. Doorgaan met het lezen van “Tijdschrift voor Geschiedenis gaat open access!”

Nummer 132.4

TVG1904_cover_DEF_Proof1In het redactiestuk pleit Liesbeth van der Grift ervoor dat historici zich buigen over actuele thema’s als klimaatverandering en haar maatschappelijke gevolgen. Het eerste artikel van het drietal Martijn Icks, Dennis Jussen en Erika Manders gaat in op de militaire representatie van de kindkeizers Gratianus en Honorius in de Late Oudheid. Isabel Casteels schrijft over ontwikkeling van religieuze praktijken van Haarlemse schippers op de Schonenvaart.

Wessel de Cock belicht een facet van de strijd tegen apartheid in Zuid-Afrika in een wat jonger verleden. Ellen Neslo biedt ons een inkijkje in sociale mobiliteit in 19e-eeuws Suriname. Tenslotte verwoordt Dienke Hondius uitdagingen voor geschiedschrijving, onderwijs en erfgoedstudies als het aankomt op de themata oorlog en slavernij.

Doorgaan met het lezen van “Nummer 132.4”

Nummer 132.3

TVG1903_cover_DEF_Proof2

Anne Petterson verzorgt deze keer het redactiestuk. Jos Gabriëls, auteur van het eerste artikel, werpt licht op de Franse invloed die te herkennen is in de vorming van het ‘Hollandse’ hof van koning Lodewijk Napoleon. Miel Groten bespreekt Zaans rijstpelfabrieken in het kader van imperiale beeldvorming in de periode 1870-1914. Lauren Antonides schrijft over de opkomst van nieuwe politieke verslaggeving in De Telegraaf begin twintigste eeuw. Bart Zwegers toont hoe de keizerstad Aken verschillende rollen speelt in de Duitse herinneringscultuur. Remko Mooi besteedt in zijn artikel aandacht aan Nederland en het nieuwe mensenrechtenstelsel, 1948-1957. Hans Schouwenburg sluit dit nummer af met een pleidooi voor duurzaamheidsgeschiedenis.

Doorgaan met het lezen van “Nummer 132.3”