Artikel schrijven?

In Tijdschrift voor Geschiedenis worden zowel algemene artikelen (historiografische artikelen of stand-van-zaken-artikelen) als artikelen met een meer specialistisch karakter opgenomen.

Artikelen moeten voldoen aan de binnen de academische geschiedwetenschap geldende normen; voorts moet ieder artikel oorspronkelijk zijn en op een waardevolle manier bijdragen aan de geschiedwetenschap. Alle bijdragen in Tijdschrift voor Geschiedenis worden beoordeeld door externe experts door middel van een peer review.

Voorstellen tot artikelen of manuscripten kunnen worden ingediend bij de redactiesecretaris.

Auteursrichtlijnen artikelen


Samenwerking met Jonge Historici

Tijdschrift voor Geschiedenis werkt samen met het platform Jonge Historici. Dat platform biedt studenten, pas afgestudeerden en (beginnend) promovendi de mogelijkheid om onder begeleiding een wetenschappelijk, peer reviewed artikel te publiceren. Klik hier voor meer informatie.