Nummer 133.3

Nummer drie van het jaar 2020, een themanummer, begint met een redactioneel stuk van Martijn Eickhoff over multiperspectiviteit in de geschiedschrijving. Hierna leiden Carolien Boender en Diederik Smit het thema van dit nummer in: Erfgoed in revolutietijd. Onderzoek naar objecten, collecties en archieven uit Bataafse en Franse Tijd, alsook de beginjaren van het Koninkrijk der Nederlanden, kan een nieuw licht werpen op deze roerige overgangstijd van Republiek naar Koninkrijk. In het eerste artikel bespreekt Eric Ketelaar in dit kader de veranderingen in archiveringspraktijken en omgang met archiefmateriaal in de 100 jaar tussen 1747 en 1847.

In het tweede artikel focust Timo Van Havere op archiefvorming in het zuidelijke deel van het Nederlandse koninkrijk, het huidige België, in de jaren 1810. Vervolgens verschuift de aandacht naar het noorden. Marianne Eekhout brengt ons het verhaal van de omgang met napoleontische materiële cultuur in Dordrecht uit de periode 1810-1813. Jacques van Rensch vertelt hoe het Limburgse archieven is vergaan in de revolutietijd. In deze zuidelijke provincie is het lot van archieven niet enkel door de toenmalige revolutionaire regering beschikt. Tenslotte plaatst Arjan Nobel de invoering van de burgerlijke stand van 1811 in een bredere historische ontwikkeling, waardoor ze minder het karakter van een cesuur krijgt. Boekbesprekingen besluiten dit themanummer.

Inhoudsopgave 133.3

Uit de redactie

Het feit van de een is de uitsluiting van ander
Martijn Eickhoff

Artikelen

Inleiding. Erfgoed in revolutietijd
Carolien Boender en Diederik Smit

Veranderingen in archiefvorming en archiefgebruik in een veranderende samenleving 1747-1847
Eric Ketelaar

Plaatsen van geschiedenis
De ‘Belgische’ archieven tijdens de jaren 1810
Timo Van Havere

De keizer en de adelaar
Materiële cultuur uit de tijd van Napoleon in Dordrecht, 1810-1813
Marianne Eekhout

Tussen ‘vandalisme’ en ‘la manie de tout conserver’
Limburgse archieven in een revolutionaire tijd
Jacques van Rensch

Tussen continuïteit en verandering
De invoering van de burgerlijke stand in 1811
Arjan Nobel

Boekbesprekingen

Geschiedtheorie en -filosofie, tijdvakoverschrijdend

Huub Wijfjes en Frank Harbers (red.), De krant, een cultuurgeschiedenis
Johan Snel

Oudheid

James Corke-Webster, Eusebius and Empire. Constructing Church and Rome in the Ecclesiastical History
L.E. Tacoma

Janett Schröder, Die Polis als Sieger. Kriegsdenkmäler im archaisch-klassischen Griechenland
Gerben Hospers

Middeleeuwen

Wim Blockmans, Medezeggenschap. Politieke participatie in Europa voor 1800
Marc Boone

Kees Kuiken, Rural salvation markets. Medieval memoria in Dutch village parishes
Gerrit Verhoeven

Nieuwe Tijd

Ernst van den Boogaart, Vreemde verwanten. De wereld buiten Europa 1400-1600
Neilabh Sinha

Enny de Bruijn, De hoeve en het hart. Een boerenfamilie in de Gouden Eeuw
Maarten Hell

Anne Byrne, Death and the crown. Ritual and politics in France before the RevolutionJeroen Duindam

Karwan Fatah-Black, Sociëteit van Suriname 1683-1795. Het bestuur van de kolonie in de achttiende eeuw
Dienke Hondius

Jonathan I. Israel, The Enlightenment that Failed. Ideas, Revolution, and Democratic Defeat, 1748-1830
Philip Post

Bert Koene, De mensen van Vossenburg en Wayampibo, twee Surinaamse plantages in de slaventijd
Dineke Stam

Jochem Kroes, Bij de groote op Texel. De elite van het eiland Texel in de lange achttiende eeuw (1700-1810)
Guus van Breugel

Aurélien Lignereux, Les Impériaux. Administrer et habiter l’Europe de Napoléon
Jos Gabriëls

David Onnekink en Gijs Rommelse, The Dutch in the Early Modern World. A History of a Global Power
Maurits Ebben

Nieuwste Tijd

Petra van den Boomgaard, Voor de nazi’s geen Jood. Hoe ruim 2500 Joden door ontduiking van rassenvoorschriften aan de deportaties zijn ontkomen
Jaap Cohen

Willem Huberts, Er moest iets nieuws komen! Getuigenissen van Nederlandse fascisten [1940-1950]
Wouter Linmans

Marijke Huisman, Suzanne Balm, Suzanne van der Beek, Timo Houtekamer, Onessa Novak en Lex van Rens, Savannah Bay, geschiedenis van een bijzondere boekwinkel 1975-2019
Lizet Duyvendak

Barbara J. Keys (red.), The Ideals of Global Sport. From Peace to Human Rights
Paul Reef

Len de Klerk, Frédéric en Antoine Plate. Rotterdamse kooplieden, reders en bestuurders 1802-1927
Miel Groten

Marnix Krop, Wim Kok, een leven op eigen kracht. Deel I: Voor zijn mensen 1938-1994
Jaap de Haan