Nummer 133.2

Het tweede nummer van 2020 opent met een redactiestuk van Herman Paul. Welke inzichten verschaft de coronacrisis wetenschappers als het aankomt op aan welke zaken zij prioriteit verschaffen?

In het eerste artikel pogen Nicole L. Immler en Stef Scagliola middels entangled history van het nationale discours in de postkoloniale geschiedschrijving af te komen. De casus Rawagede (1947) staat hier centraal. Devin Vartija gaat vervolgens op zoek naar wat Verlichtingsdenkers nu eigenlijk met elkaar verbond, ondanks alle werkelijke verschillen die tussen denkers en stromingen bestonden. Hoe is ‘Verlichting’ nog een overkoepelende term voor een dergelijke verscheidenheid aan opvattingen?

Jacco Pekelder schetst een beeld van reacties van buurlanden op de opkomst van Duitsland en een nieuwe Europese statenconstellatie in de periode 1830-1871. In eveneens Duitse sferen tonen Lennard Pater en Trineke Palm hoe de notie van een christelijk Avondland de Europese politiek van Konrad Adenauer (1876-1967), bondskanselier van 1949 tot 1963, beïnvloed heeft.

Bert Theunissen en Inge Jansen brengen ons de geschiedenis van de Nederlandse melkveerassen. Het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging gaat archiefmateriaal over rechtszaken tegen Nederlandse nazi-collaborateurs digitaliseren. Ismee Tames stelt een aanpak voor ten behoeve van gedegen historisch onderzoek.

Lisa Koks stelt dat emotie een factor kan zijn bij het ontstaan van bevrijdingsbewegingen en andere sociale bewegingen, als aanvulling op de gebruikelijke materiële en rationele factoren. Zij onderbouwt haar stelling met een geschiedenis van de rol van het concept ‘nègre blanc’ bij het ontstaan van het Front de Libération de Québec. Tenslotte bespreekt Leon Janssens de rol van censuur in de erotisering van de publieke ruimte in het België in de jaren 1960-1970 aan de hand van filmposters. Dit nummer eindigt als gebruikelijk met boekbesprekingen.

Inhoudsopgave 133.2

Uit de redactie

Academische deugden in tijden van Corona
Herman Paul

Artikelen

Voorbij een nationale geschiedschrijving
De massaexecutie in Rawagede verteld als ‘vervlochten geschiedenis’
Nicole L. Immler en Stef Scagliola

Wat de Verlichting bijeenhield
Gelijkheid, maatschappij en godsdienst in achttiende-eeuwse encyclopedieën
Devin Vartija

Europa en de opkomst van Duitsland, 1830-1871
De Duitse kwestie in Europees perspectief
Jacco Pekelder

Konrad Adenauers blauwdruk voor een verenigd Europa
De redding van het christelijke Avondland (1949-1963)
Lennard Pater en Trineke Palm

Hoe de Nederlandse melkveerassen ontstonden en wat dat betekent voor hun behoud als levend erfgoed
Bert Theunissen en Inge Jansen

Digitale ontsluiting van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging
Mogelijkheden en onmogelijkheden
Ismee Tames

De mobilisatie van de nègres blancs d’Amérique
Een geschiedenis van symboliek en schaamte als legitimatie van revolutionair geweld in Québec (1963-1973)
Lisa Koks

Boekbesprekingen

Geschiedtheorie en -filosofie, tijdvakoverschrijdend

Marnix Beyen, De taal van de geschiedenis. Hoe historici lezen en schrijven
Babette Hellemans

Oudheid

Jona Lendering, Xerxes in Griekenland. De mythische oorlog tussen Oost en West
Josho Brouwers

Walter Pohl en Veronika Wieser (red.), Historiography and identity I: Ancient and Early Christian narratives of community
Renske Janssen

Saskia T. Roselaar, Italy’s Economic Revolution. Integration & Economy in Republican Italy
Eric M. Moormann

Middeleeuwen

Jan J.B. Kuipers, De Hanze. Kooplui, koningen, steden en staten;
Arnout van Cruyningen, De Hanze. De eerste Europese handelsmacht
Ad van der Zee

Carole Rawcliffe en Claire Weeda (red.), Policing the urban environment in premodern Europe
Heidi Deneweth

Loek Zoon (red.), Broek en Waterland. Regionale samenwerking en conflicten, 1282-1811
Milja van Tielhof

Nieuwe Tijd

Jos A.A.M. Biemans, Boeken voor de geleerde burgerij. De stadsbibliotheek van Amsterdam tot 1632
Arthur der Weduwen

Randolph C. Head, Making Archives in Early Modern Europe: Proof, Information, and Political Record-Keeping, 1400-1700
Jasper van der Steen

Carolina Lenarduzzi, Katholiek in de Republiek. De belevingswereld van een religieuze minderheid 1570-1750
Roman Roobroeck

Thomas Munck, Conflict and Enlightenment. Print and Political Culture in Europe, 1635-1795
Wyger R.E. Velema

Joke Spaans en Jetze Touber (red.), Enlightened Religion. From Confessional Churches to Polite Piety in the Dutch Republic
Erik de Boer

Nieuwste Tijd

Mineke Bosch, Strijd! De vrouwenkiesrechtbeweging in Nederland, 1882-1992
Antia Wiersma

Paul Consten, I.D. Fransen van de Putte [1822-1902]. Het leven van een selfmade politicus
Rowin Jansen

Simon Halink (red.), Northern myths, modern identities, the nationalisation of northern mythologies since 1800
Kim Middel

Duco Hellema, The Global 1970s. Radicalism, Reform, and Crisis
Bram Mellink

Michael F. Palo, Neutrality as a policy choice for small/weak democracies. Learning from the Belgian experience
Samuël Kruizinga

Angelie Sens, De kolonieman: Johannes van den Bosch (1780-1844), volksverheffer in naam van de Koning
Anne Petterson

Peter van Dam, Wereldverbeteraars. Een geschiedenis van Fair Trade
Anneleen Arnout

Martijn van Empel, Ivo Samkalden. Een rechtlijnig democraat
Dirk Wolthekker