Nummer 132.4

TVG1904_cover_DEF_Proof1In het redactiestuk pleit Liesbeth van der Grift ervoor dat historici zich buigen over actuele thema’s als klimaatverandering en haar maatschappelijke gevolgen. Het eerste artikel van het drietal Martijn Icks, Dennis Jussen en Erika Manders gaat in op de militaire representatie van de kindkeizers Gratianus en Honorius in de Late Oudheid. Isabel Casteels schrijft over ontwikkeling van religieuze praktijken van Haarlemse schippers op de Schonenvaart.

Wessel de Cock belicht een facet van de strijd tegen apartheid in Zuid-Afrika in een wat jonger verleden. Ellen Neslo biedt ons een inkijkje in sociale mobiliteit in 19e-eeuws Suriname. Tenslotte verwoordt Dienke Hondius uitdagingen voor geschiedschrijving, onderwijs en erfgoedstudies als het aankomt op de themata oorlog en slavernij.

De inhoudsopgave van 132.4:

Uit de redactie

Boeren, burgers en buitenlui
Liesbeth van der Grift

Artikelen

Generaals in de groei
De militaire representatie van de kindkeizers Gratianus en Honorius op munten en
in lofdichten
Martijn Icks, Dennis Jussen en Erika Manders

Haringhandel en heiligenverering
Het toenemend belang van religieuze praktijken binnen het Haarlems Schonenvaardersgilde in de zestiende eeuw
Isabel Casteels

‘Wij waren nette mensen, wij gooiden geen stenen’
De discussie over de solidariteit met gewelddadig verzet tegen apartheid in de eerste
Nederlandse anti-apartheidsbeweging: het Comité Zuid-Afrika (1960-1971)
Wessel de Cock

Sociale stijging in het negentiende-eeuwse Paramaribo
De bijzondere bibliotheek van Johanna Christina Jonas (1799-1849)
Ellen Neslo

Besprekingsartikel

Nieuwe aandacht voor oorlog en slavernij
Uitdagingen voor erfgoedstudies, geschiedschrijving en onderwijs
Dienke Hondius

Boekbesprekingen