Nummer 132.3

TVG1903_cover_DEF_Proof2

Anne Petterson verzorgt deze keer het redactiestuk. Jos Gabriëls, auteur van het eerste artikel, werpt licht op de Franse invloed die te herkennen is in de vorming van het ‘Hollandse’ hof van koning Lodewijk Napoleon. Miel Groten bespreekt Zaans rijstpelfabrieken in het kader van imperiale beeldvorming in de periode 1870-1914. Lauren Antonides schrijft over de opkomst van nieuwe politieke verslaggeving in De Telegraaf begin twintigste eeuw. Bart Zwegers toont hoe de keizerstad Aken verschillende rollen speelt in de Duitse herinneringscultuur. Remko Mooi besteedt in zijn artikel aandacht aan Nederland en het nieuwe mensenrechtenstelsel, 1948-1957. Hans Schouwenburg sluit dit nummer af met een pleidooi voor duurzaamheidsgeschiedenis.

De inhoudsopgave van 132.3:

Uit de redactie

Plans S, of wat ik leerde van het clubkrantje uit mijn jeugd
Anne Petterson

Artikelen

Vrienden van vroeger
De Franse invloed op de vorming van het vorstelijk hof van Lodewijk Napoleon, koning van Holland
Jos Gabriëls

Een koloniale cultuur langs de Zaan
Rijstpellerijen en de verbeelding van een imperiale ruimte, ca. 1870-1914
Miel Groten

Een duffen politieken strijd
De opkomst van een nieuwe politieke verslaggeving in De Telegraaf, 1902-1914
Lauren Antonides

Het huis van Europa?
Akens Karolingisch erfgoed en de Duitse herinneringscultuur
Bart Zwegers

Een niet geringe zaak
Nederland en het nieuwe mensenrechtenstelsel, 1948-1957
Remko Mooi

De geboorte van het concept duurzaamheid
Een pleidooi voor duurzaamheidsgeschiedenis
Hans Schouwenburg

Boekbesprekingen