Nummer 132.2

PROEF 1 TVG1902_cover

Deze uitgave kent een redactiestuk van de hand van onze hoofdredacteur, Jakko Pekelder. Rudi Künzel schrijft over het concept tijd en het denken van Ibn Khaldûn. Perscensuur aan het Hollandse Hof in de tweede helft van de negentiende eeuw is het onderwerp van het artikel van Ruben Schalk. Sofie De Veirman en Isabelle Devos ontsluiten de geschiedenis der institutionaliseringstrajecten van doven in Oost-Vlaanderen tussen 1750 en 1950. Hanneke Takken vertelt het verhaal van militaire geestelijken die dienst deden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het drietal Laurien Crump, Lenna Lammertink en Eva Zeilstra levert een bijdrage aan de nieuwste geschiedenis door te schrijven over de verhouding tussen Nederland en de Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa (1973-1983). Als slotstuk kent dit nummer een dubbelinterview van historicae Lotte Jensen en Judith Pollman door collegae-historicae Anne Petterson en Claire Weeda.

De inhoudsopgave van 132.2:

Uit de redactie

Historici en de actuele gevaren voor de democratie
Jakko Pekelder

Artikelen

Tijd in de historische sociologie van Ibn Khaldûn
Rudi Künzel

Perscensuur en het Hof van Holland, 1749-1800
Ruben Schalk

Alle wegen leiden naar… een instelling?
Institutionaliseringstrajecten van Oost-Vlaamse doven, 1750-1950
Sofie De Veirman en Isabelle Devos

Dienaar van twee meesters
Militaire geestelijken tijdens de Eerste Wereldoorlog
Hanneke Takken

Ferm, doch onopvallend
Nederland en de Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa (1973-1983)
Laurien Crump, Lenna Lammertink en Eva Zeilstra

Over nationale identiteitsvorming, herinneren en vergeten
In gesprek met Lotte Jensen en Judith Pollman
Anne Petterson en Claire Weeda

Boekbesprekingen