Nummer 132.1

TVG1901_cover_DEF_Proof1

In het eerste nummer van 2019 bespreekt redactielid Daniëlle Slootjes webinars in China. Aan de hand van de Indonesische dekolonisatieoorlog schrijft Chiel van den Akker over debat over misdaden op radio en televisie. Timon de Groot werpt licht op de invloed van de opstanden van 1848/1849 op de plaats van het begrip eerloosheid in het Nederlandse en Duitse strafrecht. Siegried Evens schrijft over rampen en risicopreventie. David Huys behandelt Catalaans herinneringsnationalisme. André W.M. Gerrits sluit af met een bespreking van ontwikkelingen rond Niccolò Machiavelli.

De inhoudsopgave van 132.1:

Uit de redactie

Webinars in China
Daniëlle Slootjes

Artikelen

Hoe een gewelddadig verleden dwingt tot zelfonderzoek
De Indonesische dekolonisatieoorlog (1945-1949) en het debat over misdaden op radio en televisie
Chiel van den Akker

Politieke misdadigers of eerloze criminelen?
De invloed van de opstanden van 1848/1849 op de plaats van het begrip eerloosheid in het Duits en Nederlands strafrecht
Timon de Groot

De impact van de brand in grootwarenhuis A l’Innovation
Rampen en risicopreventie in politiek-historisch perspectief
Siegfried Evens

Oplopende spanningen in het herinneringsdebat 
Catalaans herinneringsnationalisme en de Salamancakwestie (2001-2006)
David Huys

Besprekingsartikel

De ‘gentrificatie’ van Niccolò Machiavelli
André W.M. Gerrits

Boekbesprekingen