Nummer 130.4

Het vierde nummer van 2017 bevat bijdragen over commercie en intermediairs op het platteland rond Nieuw Amsterdam, de gelaagdheid van 17de-eeuwse kaarten, lokale geschiedschrijving over de patriots-Bataafse tijd, de Nationale Jeugdstorm, en nieuwe literatuur over keizer Wilhelm II in Nederland.

Inhoudsopgave nummer 130.4

Bedrieglijke eenvoud
Flandria Borealis, tussen kaart en historie, tussen afbeelding en uitbeelding
Kristiaan Dillen & Bram Vannieuwenhuyze

Landbouw in Nieuw Nederland
Commerciële circuits en de rol van intermediairs op het platteland rond Nieuw Amsterdam in de zeventiende eeuw
Rogier van Kooten en Reinoud Vermoesen

De Nederlandse revolutie in dorp en stad
Lokale geschiedschrijving over de patriots-Bataafse tijd, 1875 tot heden
Joris Oddens

Jeugd van het ‘nieuwe Europa’
Transnationale connecties van de Nationale Jeugdstorm bij het Europees Jeugdverbond
Ramses Oomen

Besprekingsartikel
Meer dan eenden voederen
Nieuwe literatuur over keizer Wilhelm II en Nederland
Martin Kohlrausch

Boekbesprekingen