Nieuwe samenwerking tussen Jonge Historici en TvG

Tijdschrift voor Geschiedenis en Jonge Historici gaan intensief samenwerken. Vanaf 2018 publiceert TvG vier keer per jaar een artikel van een student of pas afgestudeerde. Jonge Historici zorgen voor extra begeleiding zodat de auteurs kunnen publiceren in het enige Nederlandstalige, algemeen geschiedwetenschappelijke peer reviewed tijdschrift TvG.

We accepteren artikelen van studenten, pas afgestudeerden en (beginnend) promovendi. De stukken hebben een omvang van circa 8000 woorden, en kunnen alle tijdsperiodes en regio’s beslaan. Voorts dienen de artikelen gebaseerd te zijn op origineel bronnenonderzoek en mogen zij niet eerder ergens anders gepubliceerd zijn.

Ben je hier voor in? Stuur dan je onderzoek, een samenvatting van circa 500 woorden en je persoonlijke gegevens naar uitgeverij@jongehistorici.nl.